TZ: Téměř čtvrtinu všech starostů a starostek tvoří ženy. Vyšší úrovně politiky jim zůstávají uzavřeny.

 Téměř čtvrtinu (23 %) všech starostů a starostek tvoří ženy. Nejvíce žen působí ve vedení nejmenších obcí (24 %), nejméně jich naopak najdeme na pozicích primátorek (11,5 %). V radách statutárních měst působí průměrně 20 % žen. Výsledky analýzy dnes zveřejnila organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Jedná se o vůbec první komplexní analýzu tohoto druhu.

Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje zastoupení žen mezi nominovanými i mezi zvolenými zastupitelkami. Počet žen v komunální politice vzrostl od roku 1994 do roku 2014 více než 1,5 krát. Jejich podíl po volbách v roce 2014 činí 27 %, na pozici starostky či primátorky 23 %. Fórum 50 % vytvořilo unikátní webovou databázi, kde lze všechny zvolené starostky dohledat a která je veřejně dostupná na tomto odkazu: http://padesatprocent.cz/cz/politicky/databaze-politicek/starostky.

„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni je určitě dobrou zprávou. Bohužel ani zde ještě nebyla dosažena tzv. minimální 30% kritická hranice, kterou je nutné překročit, aby určitá menšina mohla efektivně hájit své potřeby a zájmy a nebylapřeválcována většinou. Zároveň platí, že nejvíce žen najdeme tam, kde je nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná a jen symbolicky finančně ohodnocená,“ komentuje výsledek analýzy ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková. „Velmi nízké je zastoupení žen v Poslanecké sněmovně i krajských zastupitelstvech, průměrně kolem 20 %. Zde mohla pomoci novela zákona zavádějící kvóty na kandidátní listiny, tu však včera vláda zamítla,“ doplňuje Kavková.

„Osobně velmi vítám a podporuji zapojení žen do rozhodování nejen na komunální úrovni. Pro harmonický rozvoj komunity je totiž velmi potřeba rozdílný ženský a mužský pohled a způsob řešení problémů. Přínosný je také fakt, že ženy zpravidla kladou větší důraz na mezilidské vztahy a jejich zlepšení. Měli bychom tedy všichni chtít rovnováhu žen a mužů, protože pak bude společnost ohleduplnější a lépe komunikovat,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Nejmenší podíl žen najdeme ve statutárních městech na pozici primátorek, pouze 11,5 % (z 26 primátorů jsou jen 3 ženy – v Praze, v Děčíně a Ústí nad Labem). V obcích III. typu činí celkový podíl žen na pozicích starostek necelých 15 %, v obcích II. typu 21 % a v nejmenších obcích I. typu působí žen 24 %.

Stejně tak platí, že zastoupení žen v městských radách je celkově nižší než v zastupitelstvech. V radách statutárních měst a v radě hlavního města Prahy je celkově zastoupeno 20 % žen. Mezi jednotlivými městy však panují výrazné rozdíly. Vyrovnané zastoupení mají 3 z nich – Praha (45,5 %), Děčín (44,4 %) a nově i Ústí nad Labem (50 %), kde má ovšem rada momentálně jen 6 osob. Na opačném pólu stojí Mladá Boleslav a Karlovy Vary, kde v radě zasedají výhradně muži.

Kontakty: Mgr. Veronika Šprincová, genderová expertka a analytička, Fórum 50 %, sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787

 Mgr. Štěpánka Filipová, mediální zastoupení Svazu měst a obcí, filipova@smocr.cz, 724 302 802


Kompletní analýza ke stažení:

 

Analýza zastoupení žen ve vedení měst a obcí po volbách v roce 2014

 

Tabulka 1: Zastoupení žen ve vedení statutárních měst a hl. m. Prahy k 1. 7. 2015

Město Podíl žen v zastupitelstvu* Počet žen v radě Počet radních celkem Podíl žen v radě Primátorka
Brno 23,64% 2 11 18,18% 0
České Budějovice 15,56% 1 10 10,00% 0
Děčín 29,63% 4 9 44,44% 1
Frýdek-Místek 16,28% 1 8 12,50% 0
Havířov 37,21% 2 11 18,18% 0
Hradec Králové 21,62% 2 11 18,18% 0
Chomutov 22,86% 4 11 36,36% 0
Jablonec nad Nisou 23,33% 1 9 11,11% 0
Jihlava 21,62% 2 11 18,18% 0
Karlovy Vary 17,14% 0 11 0,00% 0
Karviná 19,51% 3 11 27,27% 0
Kladno 27,27% 2 9 22,22% 0
Liberec 33,33% 2 9 22,22% 0
Mladá Boleslav 18,18% 0 11 0,00% 0
Most 26,67% 3 11 27,27% 0
Olomouc 22,22% 1 11 9,09% 0
Opava 17,95% 2 11 18,18% 0
Ostrava 20,00% 1 11 9,09% 0
Pardubice 17,95% 1 11 9,09% 0
Plzeň 21,28% 2 10 20,00% 0
hl. m. Praha 26,15% 5 11 45,45% 1
Prostějov 31,43% 2 11 18,18% 0
Přerov 17,14% 1 11 9,09% 0
Teplice 22,22% 3 9 33,33% 0
Ústí nad Labem 27,03% 3 6 28,57% 1
Zlín 21,95% 3 11 27,27% 0
Celkem 23,01% 53 266 19,92% 3 (11,5 %)
Celkem bez Prahy 22,80% 48 255 18,82% 2 (8,0 %)

 

Zdroj dat: ČSÚ a webové stránky měst, tabulka Veronika Šprincová, Karel Musílek

 

Tabulka 2: Podíl zastupitelek a starostek/primátorek dle typu obce

Podíl zastupitelek Podíl starostek / primátorek
Hl. m. Praha 26% 100%
Městské části a obvody 29% 22%
Statutární města 23% 4%
Obce III. typu* 23% 15%
Obce II. typu 26% 21%
Obce I. typu 28% 24%
Celkem 27% 23%

* Bez statutárních měst

Zdroj dat: ČSÚ a MV ČR, tabulka Veronika Šprincová

Další informace:

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace, jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 %. Chceme, aby rozhodovací procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen.

Napsat komentář