Den rovnosti žen a mužů 19.6.2016

 

den_rovnosti

 

Tisková zpráva při příležitosti Dne rovnosti žen a mužů 19. 6. 2016 

19. červen si již tradičně připomínáme jako Den rovnosti žen a mužů. Tento den upozorňujeme na přetrvávající nerovnosti a znevýhodňování žen i mužů na základě genderu. V Praze na Karlově náměstí bude u příležitosti MDR fungovat informační stánek Gender Studies, o. p. s. (v pátek 17. 6. u sochy Elišky Krásnohorské). Veřejnosti bude po celý den k dispozici bezplatné pracovněprávní poradenství zaměřené na problematiku návratů na trh práce po mateřské a/nebo rodičovské, právní nároky rodičů malých dětí v zaměstnání, možnosti a limity flexibilních pracovních forem, kyberšikanu či diskriminaci na základě věku a/nebo pohlaví.

U příležitosti Dne rovnosti vychází tematické Noviny Gender Studies zaměřené na problematiku celoživotních ekonomických dopadů mateřství. Noviny budou rozdávat kameloti a kamelotky na významných dopravních uzlech v Praze. Mimo jiné v nich vychází rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou o slaďování práce a rodiny a novinkách v rodinné politice a s Vladimírem Špidlou o (nejen) mezigenerační solidaritě v rámci společnosti.

V posledních dvou letech se Gender Studies, o.p.s. zaměřovala na ekonomické a sociální dopady mateřství. Výsledky výzkumů jsou alarmující. den2

Násilí na ženách

týrání

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

proFem o.p.s ve spolupráci s Úřadem vlády ČR uspořádaly dne 1. 6. 2016 konferenci s mezinárodní účastí na téma Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví. Konference probíhala pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

 Datum konání: 1. 6. 2016

Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, 118 00 Praha 1

Na konferenci byly představeny výsledky rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo vyčíslit náklady spojené se zdravotními následky domácího násilí v České republice. Průzkum probíhal formou osobního dotazování celkem 3058 žen v celé České republice. Výsledky průzkumu vyčíslují finanční dopady zranění a chronických následků domácího násilí ve zdravotnickém sektoru v roce 2014. Výzkum zpracovala agentura Mind Bridge Consulting.

Z průzkumu vyplynulo, že:

  • celkem v České republice zažilo domácí násilí 27,7 % dotázaných žen starších 18 let
  • 162 000 žen vyhledalo v roce 2014 lékařskou pomoc v důsledku domácího násilí
  • 1,850 miliardy korun činily v roce 2014 náklady veřejného zdravotního pojištění na ošetření a léčbu žen, které zažily domácí násilí
  • dalších 215 miliónů korun pak v roce 2014 zaplatily tyto ženy z vlastních zdrojů na doplatcích za léky a dalších přímých platbách
  • nejvyšší výdaje na léčbu následků domácího násilí na ženách v roce 2014 – 1,24 mld. korun – vydala pojišťovna VZP
  • téměř jedna čtvrtina žen, které zažily domácí násilí, někdy nevyhledala lékařské ošetření, přestože jej potřebovala
  • v  557 000 případech domácího násilí mezi partnery kdykoliv v minulosti bylo svědkem i dítě (děti), z  toho v 35 700 případech došlo k fyzickým zraněním dítěte.

IX.sjezd KSČM

2

Vedení KSČM je kompletní

KSČM příští čtyři roky povede opět Vojtěch Filip. Do čela ústředního výboru ho v sobotu zvolili delegáti IX. sjezdu hned v prvním kole. Funkci prvního místopředsedy obhájil Petr Šimůnek. Místa dalších dvou místopředsedů připadla Jiřímu Dolejšovi a Josefu Skálovi.

Šimůnek, který jako 1. místopředseda bude mít na starosti oblast vnitrostranické práce a ekonomiku, získal 263 hlasů. Jeho protikandidát, jihočeský zastupitel Petr Braný 84. Europoslanec Jaromír Kohlíček se kandidatury na prvního místopředsedu vzdal.

O místa dalších dvou místopředsedů bylo deset zájemců. Nakonec funkci obhájil dosavadní místopředseda Jiří Dolejš se ziskem 187 hlasů. V kompetenci bude mít odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty.

Funkci místopředsedy pro ideologii, propagandu a mediální činnost delegáti svěřili Josefu Skálovi, který získal 181 hlasů.

Vedení strany je po delší době bez ženy. To se podařilo až při volbě předsedů (předsedkyň) kontrolních komisí KSČM.

Předsedkyní ÚRK KSČM se stala opět JUDr. Zdeňka Lišková a do funkce předsedkyně ÚRoK KSČM byla zvolena Mgr. Helena Vrzalová.