IX.sjezd KSČM

2

Vedení KSČM je kompletní

KSČM příští čtyři roky povede opět Vojtěch Filip. Do čela ústředního výboru ho v sobotu zvolili delegáti IX. sjezdu hned v prvním kole. Funkci prvního místopředsedy obhájil Petr Šimůnek. Místa dalších dvou místopředsedů připadla Jiřímu Dolejšovi a Josefu Skálovi.

Šimůnek, který jako 1. místopředseda bude mít na starosti oblast vnitrostranické práce a ekonomiku, získal 263 hlasů. Jeho protikandidát, jihočeský zastupitel Petr Braný 84. Europoslanec Jaromír Kohlíček se kandidatury na prvního místopředsedu vzdal.

O místa dalších dvou místopředsedů bylo deset zájemců. Nakonec funkci obhájil dosavadní místopředseda Jiří Dolejš se ziskem 187 hlasů. V kompetenci bude mít odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty.

Funkci místopředsedy pro ideologii, propagandu a mediální činnost delegáti svěřili Josefu Skálovi, který získal 181 hlasů.

Vedení strany je po delší době bez ženy. To se podařilo až při volbě předsedů (předsedkyň) kontrolních komisí KSČM.

Předsedkyní ÚRK KSČM se stala opět JUDr. Zdeňka Lišková a do funkce předsedkyně ÚRoK KSČM byla zvolena Mgr. Helena Vrzalová.

Krásné májové dny !!

Slavné květnové dny začínají oslavou Svátku práce 

pc050010

a pokračují

vzpomínkovými akcemi k 71 výročí osvobození naší země od fašismu Rudou armádou, armádou USA a jejich spojenci

Osvobozeni_3

 

 

Procenta k rovnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Michaelou Marksovou (ČSSD), jež důvěrně zná témata, kterými se zabývají ženské organizace, připravuje projekt, který by měl zaměstnavatelům v ČR napomoci odhalit případné nerovnosti v odměňování žen a mužů.
Chystaný model je součástí kampaně 22 procent k rovnosti. Na konferenci o férovém odměňování to 23. března řekly zástupkyně resortu sociálních věcí. Ženy u nás vydělávají v průměru o 22 % méně než muži na srovnatelných pozicích. ČR tak v EU patří k zemím s největším rozdílem.
Ministerstvo vychází při přípravě z programu Logib, který vznikl ve Švýcarsku. Od něj ho převzalo německé ministerstvo pro rodinu. Použití programu je dobrovolné a bezplatné. Podnik zadá anonymizované údaje o věku, vzdělání, pozicích a odměnách pracovnic a pracovníků a získá podrobnou analýzu. Model je k dispozici on- i off-line. Podle německého ministerstva pro rodinu se spravedlivá personální politika a odměňování odrazí kladně v motivaci a spokojenosti zaměstnanců, přispěje i k lepšímu obrazu firmy.
Podle manažerky projektu Otevřené společnosti Férové platy, férové penze Kláry Čmolíkové Cozlové by program v ČR mohl přispět k otevření debaty o rozdílných výdělcích žen a mužů i ke zprůhlednění odměňování. »Ukazuje se, že oblast platů je velkým tabu, něčím, o čem se nemluví. I u nás existují tzv. doložky mlčenlivosti, které jsou v podstatě nepochopitelné. Proč by se nemělo o platu hovořit, když je to individuální záležitost a firmy deklarují, že odměňují spravedlivě?« uvedla. Není ale přesvědčena o tom, že dobrovolný přístup pomůže situaci změnit. »Česká republika potřebuje spíš tlačení zaměstnavatelů
k tomu, aby věc řešili, než nechávat jim volnou ruku. Spousta firem je fér a snaží se, ty není nutné přesvědčovat. Je nutné přesvědčit ty, které mají za to, že rovnost se jich netýká, protože nerovné podmínky jsou pro ně výhodné,« dodala manažerka projektu.

Rakousko již řeší

Právě Rakousko začalo situaci řešit. Od roku 2011 tam platí zákon, podle něhož zaměstnavatelé musejí každé dva roky předkládat zprávu o výdělcích žen a mužů. Povinnost se původně týkala velkých firem, postupně se rozšiřuje i na menší podniky. Nyní se týká také těch, které mají aspoň 150 zaměstnanců.

Monika Hoření