Mgr.Marta Semelová - vedoucí kandidátka za KSČM - Praha

Mgr.Dana Lysáková - vedoucí kandidátka za KSČM - Liberec

Pavlína Nováková Hrabálková - vedoucí kandidátka za KSČM - Jablonec nad Nisou

Mgr.Táňa Šormová - vedoucí kandidátka za KSČM - Hradec Králové

Mgr.Soňa Marková - kandidátka do Senátu PČR za KSČM - VO 47 Náchod

Mgr.Marta Semelová - kandidátka do Senátu PČR - VO 17 Praha

Ing.Eva Valjentová - kandidátka do Senátu PČR - VO 2 Sokolov

Mgr.Šárka Kalvová - kandidátka do Senátu PČR - VO 35 Jablonec nad Nisou

Zuzana Bohmová - kandidátka do Senátu PČR - VO 62 Prostějov

Dáša Bazalková - kandidátka do Senátu PČR - VO 77 Vsetín

PaedDr.Milada Halíková - kandidátka do Senátu PČR Karviná

 

Tisková zpráva

stažený soubor (3)

Česká ženská lobby vítá rozhodnutí vlády přistoupit k Istanbulské úmluvě
Vyslovení souhlasu Vlády ČR s podpisem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) považujeme za krok správným směrem. Zásadní však bude až samotná ratifikace úmluvy.
Proč je Istanbulská úmluva důležitá? V čem spočívá její přínos oproti již existující legislativě?
Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace. Znamená to, že státy se budou muset zodpovídat, pokud nebudou na toto násilí adekvátně reagovat. Úmluva zavádí definici trestných činů, které doposud v právním systému neexistovaly, jako například vynucená sterilizace, vynucený potrat nebo nebezpečné pronásledování (stalking). Úmluva rovněž vyzývá veškeré relevantní státní orgány a služby, aby se zapojily do řešení problému násilí na ženách. To má být řešeno koncepčně, koordinovaně a nikoli jednotlivými orgány na vlastní pěst.
Aby bylo násilí na ženách opravdu odstraněno, vyžaduje Úmluva po státech, aby byly aktivní na poli prevence násilí na ženách, zajistily skutečně fungující ochranu obětem násilí, aby trestné činy byly důsledně stíhány a aby byla monitorováno faktické naplňování Úmluvy.
„Istanbulská úmluva přináší ochranu potřeb a bezpečnosti obětí. Potřebné je zejména vytvoření sítě podpůrných služeb, jež budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou, psychologickou, sociální a právní pomoc ve všech krajích České republiky,“ dodává Jana Chržová předsedkyně České ženské lobby.
Souhlas s podpisem smlouvy je důležitým signálem, že naše vláda vnímá problém násilí na ženách jako podstatný. Podpisem a samotnou ratifikací se Česká republika postaví po bok vyspělým státům. Pokud politikům a i veřejnosti skutečně záleží na bezpečí českých žen a dívek, jak v poslední době svorně prohlašují, měli by podpis a následnou rychlou ratifikaci Istanbulské úmluvy rozhodně podpořit.
Kontakt:
Jana Chržová, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz

Napsat komentář