Žena roku 2019

Letos se koná již třetí ročník soutěže pořádané Komisí žen ÚV KSČM Žena roku. Soutěž je určena pro aktivní členky KSČM.

V uplynulých letech byly vždy na podzim na slavnostních zasedáních komise spojených se semináři rozdány květiny, certifikáty a sklenice s ozdobným ženským motivem několika aktivním členkám komunistické strany. Byly oceněny za celospolečenskou práci, kterou vykonávají ve prospěch své obce, města, kraje, spolku apod. Cílem této akce je, jak zdůraznila pro náš list předsedkyně Komise žen Soňa Marková, vyzdvihnout ty členky KSČM, které svými aktivitami přispívají ke zlepšení života lidí, motivují druhé, pomáhají potřebným, povzbuzují, pečují o blízké, vlévají naději, inspirují své okolí, jednoduše dělají vše pro to, aby se nám všem žilo lépe. Heslo této ankety zní: »Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu«.

»Rozjížděcí« první ročník měl 24 nominací žen, loni posuzovatelé a posuzovatelky museli rozlousknout tvrdý oříšek – nominací přišlo 43! K tomu, aby jich letos bylo také hodně, nabádá i Marková. »Jistě i čtenářky a čtenáři Haló novin znají v řadách KSČM vynikající ženy, které vykonávají mnoho práce pro celou společnost, tak neváhejte, a nominujte,« vyzývá.

Termín uzávěrky se blíží – návrhy na daných formulářích se mohou zasílat do 12. června tajemnici Komise žen ÚV KSČM (email: tereza.cechova@kscm.cz). Formuláře musí být vyplněné, tj. musí obsahovat jméno, příjmení, adresu nominantky, kontakty na ni, zdůvodnění návrhu nominace, jméno nominujícího a samozřejmě i souhlas s nominací do soutěže. Nominované ženy, které vloni či předloni neuspěly, je možné nominovat znovu letos.

V červnu, v pátek devatenáctého, se sejde výběrová komise tvořená členkami Komise žen, zástupci a zástupkyněmi vedení ÚV KSČM a deníku Haló noviny. Ti vyberou pět žen v kategorii do 50 let a dalších pět nad 50 let. Letošní soutěž má novinku, ocenění Žena sympatie od čtenářů a čtenářek Haló novin.

Na podzim proběhne slavnostní vyhlášení Ženy roku 2020 a již přes léto představíme všechny nominované v našem listu.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Napsat komentář