Konference o zastoupení žen v politice – říjen 2019

Více žen v politice. Jak na to? Pod tímto názvem se 31. října 2019 konal v Praze seminář k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politických stranách a hnutích v České republice. Pořádal ho Úřad vlády v rámci projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. Zahájila ho zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). »Česká republika zaujímá ‚hrdé‘ 85. místo ve světovém žebříčku v zastoupení žen v politice. Ve Sněmovně je 22,5procentní zastoupení poslankyň, v Senátu je to ještě horší, 16procentní. Žádná poslankyně není shledána dostatečně zdatnou, aby byla místopředsedkyní Sněmovny,« řekla v úvodu. Proto byly na seminář pozvány zahraniční odbornice se zkušenostmi z politické praxe, která se vyznačuje vysokým podílem žen v rozhodovacích pozicích. Na programu byl i kulatý stůl zástupců a zástupkyň politických stran. KSČM reprezentovala předsedkyně Komise žen ÚV KSČM Soňa Marková, sociální demokracii místopředsedkyně jejího poslaneckého klubu Kateřina Valachová, lidovce první místopředsedkyně strany senátorka Šárka Jelínková, Piráty poslanec František Kopřiva, STAN starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková a Stranu zelených členka jejího předsednictva Zdeňka Perglová. Marková, která je členkou Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (jedná se o poradní orgán Rady vlády pro rovnost žen a mužů), vysvětlila doporučující systém poměru kandidátů a kandidátek při sestavování kandidátních listin strany. Na prvních dvou místech tzv. zip, v každé další trojici aspoň jeden muž nebo jedna žena. »Prosazení každého kroku ve jménu zastoupení žen je obtížné, ale úspěchy máme. Ustavili jsme komisi žen, síťujeme, pořádáme mentorinky, semináře, je schváleno genderové užívání jazyka v našich dokumentech apod.« Podíl žen v poslaneckém klubu KSČM je tradičně a dlouhodobě jeden z nejvyšších. Zavádět dočasná opatření Na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) přijatou před 40 lety (1979) poukázal zástupce Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva, spadajícího pod OBSE, Marcin Walecki. Úmluva je totiž základem pro rovné zastoupení obou pohlaví v rozhodovacích procesech. Státy se také přihlásily k požadavkům Pekingské akční platformy (1995), jež cílí na dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů a rozvoj žen. Tyto dokumenty, jakož i doporučení Rady Evropy, stanovují trend k navyšování podílu zastoupení žen. Naplnění těchto cílů se nedaří (podle Waleckého 30-40procentní zastoupení žen), ačkoli pokrok je zřejmý. »Kdybychom však postupovali tempem jako doposud těchto hodnot bychom dosáhli globálně za 100 let,« poznamenal. Proto je nutné, jak zdůraznil Walecki, zavádět dočasná opatření (kvóty). Za podpůrná opatření se přimlouval i další člen Vládního výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích Štěpán Jurajda. »Nevnucovat tento princip, ale nabízet.« Jak Jurajda poznamenal, pomáhají vzory – není znám příklad, že by bylo dosaženo 40procentního zastoupení političek bez podpůrných opatření. Pozitivní zkušenost na semináři přednesla předsedkyně Slovinské ženské lobby, bývalá koordinátorka Úřadu pro rovné příležitosti Violeta Neubauerová. Ve Slovinsku totiž již v roce 1989 platil zákon, že při registraci politických stran do voleb je dána povinnost zajistit vyrovnané zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách. Zákon platí stále. Do roku 2016 měly ve Slovinsku volební strany povinnost předkládat akční plány naplňování vyrovnaného zastoupení. Nebyla-li povinnost splněna, následovala pokuta. V uvedeném roce bylo toto opatření zrušeno, protože se do volebního zákona zavedly volební kvóty. »Ukázalo se, že kvóty fungují,« dodala. Zastoupení zákonodárkyň ve slovinském parlamentu činilo v roce 2012 40 procent. Se zkušenostmi z finské praxe seznámila Annika Ojalaová, koordinátorka finského ženského sdružení Zeleného svazu. Ve Finsku je situace takřka ideální, celkově je v tamním parlamentu 46,5 procenta žen. Zřejmě by bylo již žádoucí požadovat dodržení kvót na mužské zastoupení, neboť v konkrétní parlamentní frakci Zelených pracuje z dvaceti členů 17 poslankyň.

Akci ukončil praktický workshop. (mh)

FOTO – Monika HOŘENÍ Zleva Soňa Marková, Šárka Jelínková, František Kopřiva, Zdeňka Perglová a Kateřina Valachová během disku

Napsat komentář