Rezoluce prvního Kongresu žen v ČR

Preambule

Za posledních sto let došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku – ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto před námi nadále stojí velké výzvy, které mohou řešit pouze ženy a muži společně. Stále se potýkáme se spoustou předsudků a stereotypů, které brání osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji jednotlivých žen a mužů. Rovnost je pozitivní pro celou společnost, vytváří prostor pro respekt a lidskou důstojnost, pro rozšíření představ o tom, jak můžeme žít svobodnější a autentičtější život.

Vize rovné společnosti

Představme si společnost…

… kde ženy a muži společně spravují věci veřejné, představme si politické strany, vládu a parlament, v jejichž vedení jsou rovnoměrně zastoupeny ženy a muži

… kde není nic divného na tom, že se premiérkou nebo prezidentkou stane žena

… která rozvíjí talenty žen stejně jako mužů a plně využívá jejich potenciál

… kde je ženská práce hodnocena stejně jako mužská

… kde profese, ve kterých se koncentrují ženy, mají stejnou prestiž a finanční ohodnocení jako ty „mužské“

… která vytváří podmínky pro to, aby se lidé mohli péči o děti věnovat bez obav o pokles své životní úrovně, ale zároveň aby se mohli rychle vrátit do zaměstnání, pokud je to jejich osobním vědomým rozhodnutím nebo to vyžaduje jejich finanční situace

… kde se muži starají o své děti se stejnou láskou a intenzitou jako ženy, kde jsou muži ženám partnery ve společné domácnosti a péči o ní, kde ženy mají stejné množství volného času jako muži a kde mají muži stejnou šanci získat dítě do péče, pokud se partnerství rozpadne

… kde ženy nebudou posuzovány podle toho, zda porodily dítě, ale podle toho, co dělají pro svět kolem sebe

… kde přání a práva žen jsou respektována, kde ženy nejsou ponižovány, kde neexistuje násilí na ženách a dětech a kde nedochází ke znásilňování

… kde jsou si ženy a muži navzájem partnery, oporou, zdrojem inspirace a bezpečí.

Přestavme si rovnou společnost.

Přesně takový svět si chce představit Kongres žen.

Kongres žen se obrací na odpovědné politické činitele a činitelky, politické strany, zaměstnavatelské subjekty, média a jednotlivé ženy a muže: převezměme odpovědnost za budování rovné společnosti.

Napsat komentář