Závěry z celostranického semináře k rovnému postavení žen a mužů v EU

people-23733_640

Závěry celostranického semináře Komise žen ÚV KSČM konaného 14. února 2015 v Praze

Účastnice a účastníci semináře se většinou shodli na tom, že zavádění pozitivních opatření ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech, včetně tzv. kvót, je prospěšné pro rozvoj demokratické společnosti a je potřeba nadále vysvětlovat jejich smysl.

 

Současně se v den, kdy připomínáme Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, připojují k výzvě, aby Česká republika konečně podepsala tzv. Istanbulskou úmluvu, která usiluje o vyřešení všestranného porušování lidských práv žen.

 

stažený soubor (1)

Napsat komentář