Ocenění Žena roku 2020

Podle původních plánů mělo v sobotu 10. října dojít v Praze v sídle KSČM ke slavnostnímu vyhlášení Ocenění Žena roku 2020, které pořádá Komise žen ÚV KSČM. Cílem akce je poděkovat aktivním členkám komunistické strany za jejich činnost pro veřejnost, kterou vykonávají dlouhodobě a ve svém volném čase. Jak praví přísloví, člověk míní, okolnosti mění. Organizátorky mínily, ale COVID-19 vše změnil. Slavnostní vyhlášení muselo být z důvodů pandemie koronaviru zrušeno. Proto Haló noviny vzaly na sebe milou povinnost vyhlásit touto cestou jména letošních nositelek tohoto titulu.

Nominováno v letošním 3. ročníku bylo 42 členek komunistické strany ve dvou kategoriích: v kategorii do 50 let tři ženy, v kategorii nad 50 let 39 žen. V červnu zasedla porota složená z členek Komise žen, místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné a redaktora Haló novin Romana Blaška, která určila, že Ženami roku 2020 jsou níže uvedené aktivní ženy: jedna v kategorii do 50 let a pět v kategorii nad 50 let.

V kategorii do 50 let se Ženou roku 2020 stala Jolana RIPPELOVÁ ze Šumperku. Je předsedkyní OV KSČM Šumperk. V době koronavirové krize kolem sebe soustředila tým členů a členek KSČM, sympatizantů a mladých lidí, kteří ušili 4500 látkových roušek. Následně je rozdali potřebným, sociálním zařízením, policejní stanici atd. Jolana je obětavá, houževnatá, cílevědomá, s organizačními schopnostmi. »V nejtěžší době, kdy lidé prakticky nevycházeli, nasadila i své fyzické síly a zdraví – vše nezištně. Tím přispěla významnou měrou k dobrému jménu KSČM,« napsali o ní navrhovatelé.

V kategorii nad 50 let se Ženou roku 2020 stala Dagmar POKOROVÁ ze Sutomi, Třebenice, v Ústeckém kraji. Dagmar je zakladatelkou ZO KSČM v Třebenicích, kronikářkou a organizátorkou činnosti Klubu seniorů. V Sutomi založila s manželem Sutomskou svobodnou super republiku, která sdružuje lidi v obci, učí je spolu vycházet, společně se bavit a vzájemně si pomáhat. Organizuje zde také koncerty. Je tlumočnicí Stálého fóra evropské levice-regionů a pomáhá překonávat jazykové bariéry mezi účastníky různých akcí. »Neustále se snaží přicházet s novými nápady, aby se lidem lépe žilo, aby měli důvod se usmívat a pomáhat druhým. Ona sama je pro ostatní vždy tím nejlepším příkladem,« uvádí se v její charakteristice.

V kategorii nad 50 let se Ženou roku 2020 stala Marie PUSTELNÍKOVÁ z Orlové. Marie je předsedkyní MěV KSČM v Orlové, členkou Výkonného výboru a OV KSČM Karviná. Aktivní členka ČSŽ. Dvě volební období místostarostka města Orlová, nyní zastupitelka. Pracuje v komisi zdravého města. Pravidelně organizuje Dny zdraví, Orlovský běh za zdravím, Plaveckou štafetu měst, velikonoční a vánoční výstavy ve městě. »Je nápomocna při všech volbách. Vždy je připravena vyjít do ulic a pomoci při představení kandidátů a zviditelnit je. Je duší naší organizace,« napsali o ní navrhovatelé.

V kategorii nad 50 let se Ženou roku 2020 stala Hana HORSKÁ z Moravské Třebové, dlouholetá radní Moravské Třebové a zastupitelka Pardubického kraje, místopředsedkyně krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V současné době zastupitelka Moravské Třebové. Hana vymýšlí a moderuje různé akce pro veřejnost a propaguje je na webových stránkách a Facebooku. Je originální malířkou a grafičkou. Vernisáže jejích výstav jsou uměleckou událostí širšího regionu.

V kategorii nad 50 let se Ženou roku 2020 stala Marta KOLESOVÁ z Hradce Králové. Marta je dlouholetá aktivní členka komunistické strany. Navzdory vysokému věku (ročník 1923) se stále účastní všech stranických akcí i činnosti LKŽ. Jako bývalá herečka recituje při různých akcích. Pracuje aktivně v ČSBS na krajské úrovni. Za nacistické okupace byla spojena s kladenskou odbojovou skupinou mladých levicově orientovaných lidí Předvoj, jejíž členové byli popraveni v Malé pevnosti v Terezíně. Je členkou krajské rady Česko-ruské společnosti.

V kategorii nad 50 let se Ženou roku 2020 stala Jitka HANOUSKOVÁ z Újezdečka v Ústeckém kraji. Jitka je tajemnicí OV KSČM Teplice, předsedkyní ZO, členkou MV, VV a KV, administrátorkou webových stránek a správkyní facebookové skupiny KSČM Teplice. Také zajišťuje fotodokumentaci z akcí a od roku 1990 vede kroniku okresního výboru. Členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., finančního výboru zastupitelstva obce, předsedkyně pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství Teplice, držitelka Ceny Ď v Ústeckém kraji. Dlouholetá spolupracovnice a sponzorka DSS Háj u Duchcova. Členka LKŽ. Stará se o památník protifašistického odbojáře Karla Aksamita.

Čestná uznání

Kromě Ocenění Žena roku rozhodla porota o udělení Čestných uznání členkám KSČM. Jejími nositelkami pro rok 2020 jsou:

Alexandra NÁGROVÁ z Hvozdu v Plzeňském kraji.Dlouholetá aktivní funkcionářka komunistické strany na úrovni obce, okresu, kraje i centra. Předsedkyně ZO KSČM, členka OV. Zastupitelka obecního zastupitelstva, několik volebních období i starostka. Několik volebních období zastupitelka Plzeňského kraje, nyní pracuje v několika výborech a komisích Zastupitelstva Plzeňského kraje. Je členkou okresní, krajské i Ústřední rady Českého svazu žen. Aktivně pracuje i v LKŽ. Aktivní členka Česko-moravské myslivecké jednoty, rybářského svazu, pěveckého kroužku v místě bydliště. »Je oblíbená mezi občany, čestná, ochotně a ráda pomáhá bez ohledu na volný čas,« napsali o ní navrhovatelé.

Dana ŘIHOŠKOVÁ z Kojetína v Olomouckém kraji.Dlouholetá aktivní předsedkyně ZO KSČM v Kojetíně. Členka VV OV v Přerově. Ochotná, čestná a velmi skromná. V době koronavirové krize organizovala rozdávání roušek a nákupy pro starší spoluobčany. »Díky lidem, jako je Danuška, má KSČM šanci oslovovat lidi,« je uvedeno v nominaci.

Františka STŘÍŽOVÁ z Brna.Aktivní ve stranických funkcích, členka ÚRK KSČM. Aktivní členka LKŽ Dobromysl. Neváhá bez ohledu na svůj volný čas zapojit se do přípravy a průběhu všech akcí KSČM i dalších levicových organizací. »Je příkladem mladým členům a členkám strany a vzornou reprezentantkou,« je uvedeno v nominaci.

Marie TÝBLOVÁ z Berouna. Dlouholetá a obětavá funkcionářka. Členka a bývalá předsedkyně LKŽ, v jejímž čele stála 15 let. Celoročně se stará o hrob Marie Poštové, představitelky ženského hnutí.

Marková: Máme schopné ženy

»Letošní třetí ročník opět potvrdil, že máme v KSČM mimořádně schopné ženy, pro které je nezištná práce pro druhé naprostou samozřejmostí. Pochopily, že svojí angažovaností mezi dětmi, mládeží, v různých zájmových skupinách a organizacích či v zastupitelstvech na všech úrovních šíří to nejlepší jméno KSČM. Vlastně jen tak mimochodem dělají tu nejúčinnější volební kampaň. Přitom vůbec nezáleží na tom, jestli jim je třicet nebo osmdesát,« uvedla Soňa Marková, předsedkyně Komise žen ÚV KSČM.

Současně dnešním dnem Komise žen ÚV KSČM vyhlašuje 4. ročník Ocenění Žena roku»Pravidla zůstávají stejná (dvě kategorie, návrhy se podávají na jednotném formuláři) a já bych si moc přála, aby se nám sešly přihlášky skutečně z každého okresu České republiky. Naší snahou je vyzdvihnout ty, které ‚nesedí ve tmě a snaží se zapálit aspoň malou svíčku‘. A toto naše ocenění je pro ně tím nejmenším poděkováním. Zároveň ale také povzbuzením všem těm úžasným ženám v komunistické straně,« dodala s tím, že přeje nejen těm, které byly letos oceněny, nýbrž všem ženám, jež pod »třešničkovým« praporem vedou každodenní boj za to, abychom mohli žít důstojně, v míru a beze strachu, co nejvíce zdraví, sil a optimismu. Také jim z celého srdce poděkovala.

Ocenění budou vyjmenovaným ženám předána při nejbližší vhodné příležitosti, ideálně při jarním semináři Komise žen ÚV KSČM.

Žena sympatie 2020

Do dnešního dne také bylo utajeno, kdo získá letošní novinku, titul Žena sympatie, o němž rozhodovali čtenářky a čtenáři našeho listu, a to tím způsobem, že si mezi 42 nominovanými ženami vybrali tu, která je dle jejich mínění svými aktivitami a činy nejvíce sympatická. O vyhlášení této soutěže jsme na našich stránkách informovali 4. září. Sešlo se 27 tipů, z nichž nejvíce hlasů získala Květa MATUŠOVSKÁ z Javorníku, poslankyně, místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru, odbornice na dopravu, zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva v Javorníku. Blahopřejeme!

Některé z dopisů a mailů, které jste nám zaslali, obsahují další milá slova o některých nominovaných ženách prohlubující jejich charakteristiky, které jsme z důvodu místa museli co nejvíce krátit a také délkou poněkud sjednotit. V rubrice Ženy a společnost některé z těchto dopisů zveřejníme.

Organizátoři a organizátorky akce Ocenění Žena roku a Žena sympatie děkují všem, kteří se zapojili do procesu navrhování žen, jež svou angažovaností pro občany jsou vzorem a příkladem ostatním. Ať žije 4. ročník Ocenění Žena roku 2021 a Žena sympatie 2021!

(mh)

Napsat komentář