Nominace 3. ročníku Ocenění Žena roku

Jak jsme informovali ve zpravodajství Haló novin, 19. června posoudili členky Komise žen ÚV KSČM, místopředsedkyně ústředního výboru a europoslankyně Kateřina Konečná a redaktor Haló novin Roman Blaško 42 nominací, které byly zaslány do letošního 3. ročníku Ocenění Žena roku. Tři nominace přišly do kategorie žen do 50 let, 39 pro kategorii nad 50 let.

Akce sleduje cíl ocenit ty členky KSČM, jež jsou mimořádně aktivní ve veřejné činnosti pro obec, město, jsou přínosem pro spolkový život, pro život širší komunity, pro občany ve svém okolí. Slogan tohoto ocenění zní: Lepší je zapálit aspoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu.

Členky a člen výběrové komise vybrali tajným hlasováním šest nositelek Ocenění Žena roku 2020 (jednu v první kategorii, pět ve druhé kategorii) a čtyři nositelky Zvláštního ocenění. Jména budou zveřejněna na podzim na malé slavnosti v rámci semináře Komise žen, takže zůstávají do té doby tajemstvím.

Přinášíme přehled nominovaných žen v abecedním řazení:

Kategorie do 50 let

Marcela KOVÁČIKOVÁ, Hořice v Podkrkonoší

Předsedkyně ZO KSČM v Hořicích, členka výkonného výboru a OV Jičín, aktivně pracuje v KČP a ve Stálém fóru evropské levice-regionů. Pečovatelka v domově pro seniory, kde se o ně nepřetržitě starala i v době pandemie. Dvojka okresní kandidátky do krajských voleb.

Květa MATUŠOVSKÁ, Javorník

Poslankyně, místopředsedkyně hospodářského výboru, odbornice na dopravu, zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru v Javorníku. Pravidelně přebírá záštitu nad soutěžemi hasičů, nad soutěží Zlatá včelaHrátky žabky Katky atd. a zároveň je finančně podporuje. Podílela se na pomoci občanům v době pandemie a na zajištění akcí k 75. výročí osvobození a vítězství nad fašismem.

Jolana RIPPELOVÁ, Šumperk

Předsedkyně OV KSČM Šumperk. V době koronavirové krize kolem sebe soustředila tým členů a členek KSČM, sympatizantů a mladých lidí, kteří ušili 4500 látkových roušek. Následně je rozdali potřebným, sociálním zařízením, policejní stanici atd. Obětavá, houževnatá, cílevědomá, s organizačními schopnostmi. »V nejtěžší době, kdy lidé prakticky nevycházeli, nasadila i své fyzické síly a zdraví – vše nezištně. Tím přispěla významnou měrou k dobrému jménu KSČM,« napsali o ní navrhovatelé.


Kategorie nad 50 let

Libuše BŘENKOVÁ, Brno

Desítky let je předsedkyní ZO KSČM, aktivní členka LKŽ Dobromysl. Každoročně háčkuje symbol KSČM – třešničky – pro účastníky prvomájové manifestace.

Anna DOUŠOVÁ, Beroun

Členka VV a OV KSČM v Berouně, aktivně se podílí na činnosti KČP a LKŽ. Je aktivní, vždy ochotná, čestná, stojí v její charakteristice.

Drahomíra DROZDOVÁ, Červenka u Litovle

Pracovala jako předsedkyně ZO KSČM, členka LKŽ. Svůj volný čas věnovala práci s členy, kteří se pro nemoc a vyšší věk nemohli podílet na stranické práci. »Práce pro KSČM pro ni byla vším,« stojí v nominaci.

Jarmila FORSTOVÁ, Brno

Dlouholetá obětavá funkcionářka KSČM, významná činitelka v komunální politice. Dlouholetá předsedkyně Svazu invalidů a poradkyně v sociální oblasti.

Zdena HÁBOVÁ, Jablonec nad Nisou

Dlouholetá členka komunistické strany, působila jako předsedkyně ZO, členka OV a hospodářka ZO. Pravidelně se účastnila práce ve volebních komisích a na akcích OV KSČM jabloneckého okresu.

Marie HANISCHOVÁ, Obrnice

Předsedkyně OR KČP, hospodářka a členka Ústecké krajské rady KČP, místopředsedkyně Národní rady KČP. Stará se o pomníky zavražděných strážců hranic. Je dobrovolnicí v mostecké nemocnici, držitelkou Jánského plakety za bezpříspěvkové dárcovství krve. Aktivní turistka. V době koronavirové krize našila 1000 roušek, které rozdala nemocnici, LDN, domovům důchodců, azylovému domu, Obrnicím a Litvínovu. »To, co zvládne ve společenských aktivitách ona, by naplnilo několik životů,« napsali o ní navrhovatelé.

Jitka HANOUSKOVÁ, Újezdeček

Tajemnice OV KSČM Teplice, předsedkyně ZO, členka MV, VV a KV KSČM, redaktorka zpravodaje, administrátorka webových stránek a facebookové skupiny KSČM Teplice, zajišťuje fotodokumentaci z akcí. Členka představenstva KZ, a. s., finančního výboru zastupitelstva obce, předsedkyně pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství Teplice, držitelka ceny Ď v Ústeckém kraji. Dlouholetá spolupracovnice a sponzorka DSS Háj u Duchcova. Členka LKŽ. Stará se o památník protifašistického odbojáře Karla Aksamita.

Verona HAVRÁNKOVÁ, Studénka

Předsedkyně MV KSČM Studénka. Aktivně zabezpečuje všechny druhy voleb a organizuje v místě činnost strany.

Hana HORSKÁ, Moravská Třebová

Dlouholetá radní Moravské Třebové a zastupitelka Pardubického kraje, místopředsedkyně krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Vymýšlí a moderuje různé akce pro veřejnost a propaguje je na webových stránkách. Originální malířka a grafička. Vernisáže jejích výstav jsou uměleckou událostí širšího regionu.

Stanislava CHLANDOVÁ, Aš

Hospodářka ZO KSČM, zapojena v městské organizaci v Aši. Aktivní, vždy ochotná, čestná, uvádí se v nominaci.

Jaroslava JÁCHIMOVÁ, Bor

Dlouholetá zastupitelka Boru. Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Zabezpečuje chod Klubu seniorů a zodpovídá za univerzitu třetího věku. Vede kroužek paličkování pro děti. Angažuje se v oblasti zlepšení životního prostředí a v komisi pro rekonstrukci borského zámku.

Jana KIŠŠOVÁ, Halže

Starostka obce Halže od roku 2014, několik období místostarostka. Byla členkou VV a OV KSČM Tachov, členkou KV a ÚV. Je členkou Sboru pro občanské záležitosti a divadelního ochotnického spolku. »Celý svůj profesní život má spojený s prací s lidmi a mezi lidmi od nejmenších až po seniory,« uvádí se v nominaci.

Marta KOLESOVÁ, Hradec Králové

Dlouholetá aktivní členka komunistické strany. Navzdory vysokému věku (ročník 1923) se stále účastní všech stranických akcí i činnosti LKŽ. Jako bývalá herečka recituje při různých akcích. Pracuje aktivně v ČSBS na krajské úrovni. Za nacistické okupace byla spojena s kladenskou odbojovou skupinou mladých levicově orientovaných lidí Předvoj, jejíž členové byli popraveni v Malé pevnosti v Terezíně. Je členkou KR Česko-ruské společnosti.

Marie KROČKOVÁ, Havířov

Místopředsedkyně ZO KSČM, zpracovává zpravodaj MěV KSČM v Havířově, aktivně se angažuje v tiskové a organizační komisi, píše články. Členka LKŽ, Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, pracuje pro seniory v obci Sedliště. Stará se o květiny před domem, pomáhá dětem sousedů s doučováním. Působila v souboru Havířovské Babky.

Jana KYNCLOVÁ, Praha

Místopředsedkyně OV KSČM, předsedkyně ZO, interpeluje na jednáních Zastupitelstva Prahy 7, zpracovává články do místního časopisu Hobulet. Podílí se na organizaci pietních aktů, na akcích na podporu pražské sochy maršála Koněva, na petici proti replice Mariánského sloupu.

Alena LORENCOVÁ, Batelov

Působila jako předsedkyně ZO, městské organizace v Třešti, předsedkyně OR KČP Jihlava. Ve volném čase peče na své náklady sladké dobroty na veřejné akce, vyhlášená jsou její perníková srdíčka. »Patří mezi ty, kteří raději pracují, než o práci mluví.«

Věra MAREŠOVÁ, Praha

Stále aktivní členka ZO KSČM a LKŽ při organizaci akcí. Obětavě pracuje v pobočce Česko-ruské společnosti a ve Společnosti Ludvíka Svobody.

Alexandra NÁGROVÁ, Hvozd

Dlouholetá aktivní funkcionářka KSČM na úrovni obce, okresu, kraje i centra. Předsedkyně ZO, členka OV. Zastupitelka obecního zastupitelstva, několik volebních období i starostka. Několik volebních období zastupitelka Plzeňského kraje, nyní pracuje v několika výborech a komisích zastupitelstva kraje. Je členkou okresní, krajské i Ústřední rady Českého svazu žen. Aktivně pracuje i v LKŽ. Aktivní členkou Českomoravské myslivecké jednoty, rybářského svazu, pěveckého kroužku v místě bydliště.

Marie PAVLOVIČOVÁ, Strakonice

Předsedkyně OV KSČM Strakonice, místopředsedkyně Jihočeského KV, předsedkyně LKŽ a členka Komise žen, členka bezpečnostní komise ve Strakonicích. Organizuje přednášky, besedy, výlety, ruční práce, návštěvy v LDN a v nemocnici. »Sotva skončí jedna akce, s chutí vymyslí další a tím získává podporu ostatních lidí kolem sebe. Je vstřícná, příjemná a připravená kdykoli pomoci a poradit.«

Dagmar POKOROVÁ, Sutom, Třebenice

Zakladatelka ZO KSČM v Třebenicích. Kronikářka a organizátorka činnosti Klubu seniorů. V Sutomi založila s manželem Sutomskou svobodnou super republiku, která sdružuje lidi v obci, učí je spolu vycházet, společně se bavit a vzájemně si pomáhat. Organizuje zde také koncerty. Je tlumočnicí Stálého fóra evropské levice-regionů a pomáhá překonávat jazykové bariéry mezi účastníky akcí.

Libuše POPELKOVÁ, Horšovský Týn

Předsedkyně ZO Klubu českého pohraničí, autorka mnoha článků, organizátorka besed a přednášek s pamětníky událostí, čímž bojuje proti přepisování dějin. Organizuje tzv. čtení, při kterých předčítá knihy a o obsahu s účastníky diskutuje. »Pokud bychom neměli Libušku, museli bychom si ji vymyslet,« napsali o ní navrhovatelé.

Eva POSPÍŠILOVÁ, Olomouc-Nemilany

Předsedkyně ZO KSČM Nemilany. Do roku 2019 zastávala funkce v OV, KV a ÚV KSČM. Je členkou střediskové rady při OV. Aktivní členka LKŽ a komise místní části Nemilany.

Marie PUSTELNÍKOVÁ, Orlová

Předsedkyně MěV KSČM v Orlové, členka VV a OV KSČM Karviná. Aktivní členka Českého svazu žen. Dvě volební období místostarostka města Orlová, nyní zastupitelka. Pracuje v komisi zdravého města. Pravidelně organizuje Dny zdravíOrlovský běh za zdravímPlaveckou štafetu měst, velikonoční a vánoční výstavy ve městě. »Je nápomocná při všech volbách. Je duší naší organizace,« napsali o ní navrhovatelé.

Dana ŘIHOŠKOVÁ, Kojetín

Dlouholetá aktivní předsedkyně ZO KSČM v Kojetíně. Členka VV OV v Přerově. Ochotná, čestná a velmi skromná. V době koronavirové krize organizovala rozdávání roušek a nákupy pro starší spoluobčany. »Díky lidem, jako je Danuška, má KSČM šanci oslovovat lidi,« je uvedeno v nominaci.

Marta SEMELOVÁ, Praha

Předsedkyně KV KSČM Praha, bývalá poslankyně a zastupitelka Prahy. Je členkou Slovanského výboru ČR a výboru Společnosti česko-kubánského přátelství. Angažovala se v zachování pražského pomníku maršála Koněva.

Olga SEMELOVÁ, Praha

Aktivní členka KSČM a LKŽ. Byla blízká legendární antifašistce Věře Pickové, po níž převzala kontakty na německé soudruhy. Členka výboru Společnosti Julia Fučíka.

Svatava STEHLÍKOVÁ, Plzeň

Dlouholetá předsedkyně ZO KSČM. Aktivní členka LKŽ. I přes svůj věk se plně zapojuje do jednotlivých akcí v rámci města Plzeň. »Je příkladem pro mladou generaci,« stojí v její nominaci.

Františka STŘÍŽOVÁ, Brno

Aktivní ve stranických funkcích, členka ÚRK KSČM. Aktivní členka LKŽ Dobromysl. Neváhá bez ohledu na svůj volný čas se zapojit do přípravy a průběhu všech akcí KSČM i dalších levicových organizací. Je příkladem mladým členům a členkám strany a vzornou reprezentantkou, je uvedeno v nominaci.

Květa ŠLAHÚNKOVÁ, Drnek

Předsedkyně OV KSČM v Českých Budějovicích, předsedkyně Republikové rady LKŽ i LKŽ Jihočeského kraje. Je členkou Slovanského výboru ČR, Společnosti korejsko-českého přátelství, Výboru národní kultury a Koordinační rady Spojenectví Práce a Solidarity.

Ludmila ŠMÍDOVÁ, Svitavy

Dlouholetá členka komunistické strany, členka OV KSČM. Předsedkyně LKŽ ve Svitavách. Obětavě se zapojuje do společenských, kulturních a politických akcí. V době pandemie se zapojila do pomoci potřebným, do zajištění pietních aktů k 75. výročí osvobození a vítězství nad fašismem.

Eva TESAŘOVÁ, Olomouc

Celý život aktivní ve stranických a společenských organizacích na úrovni okresu. Nyní předsedkyně ZO KSČM, členka střediskové rady a předsedkyně ORK. Aktivní, komunikativní, ochotná – tak ji charakterizují její navrhovatelé.

Marie TÝBLOVÁ, Beroun

Dlouholetá obětavá funkcionářka. Členka a bývalá dlouholetá předsedkyně LKŽ. Celoročně se stará o hrob představitelky ženského hnutí Marie Poštové.

Jana URBÁNKOVÁ, Brno

Druhé volební období členka MěV KSČM v Brně. Dlouholetá předsedkyně brněnského LKŽ Dobromysl, její »hnací motor«. Aktivní, ochotná vždy pomoci při přípravě a průběhu akcí pořádaných KSČM a dalšími levicovými organizacemi.

Marie URBÁNKOVÁ, Plzeň

Dlouholetá členka a předsedkyně ZO KSČM, členka MěV Plzeň, předsedkyně pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství.

Jana VAISHAROVÁ, Brno

Předsedkyně městské a krajské rozhodčí komise KSČM, členka Komise žen. »Neodmítá žádnou výzvu a vždy přispívá k řešení nastalých problémů,« říkají o ní její navrhovatelé.

Vlasta VAŠÍČKOVÁ, Ostrava

Pracovala 37 let ve funkci předsedkyně ZO v Přerově, Halenkově a Ostravě. Angažovala se zejména v oblasti kultury. Nyní žije v domově pro seniory a dlouhodobě se aktivně podílí na organizování různých akcí pro seniory ve spolupráci s ČSŽ. Vedla pěvecký kroužek a každý týden organizovala Zpívánky. Naučila se i v pozdějším věku doprovázet zpěv na akordeon a klávesy. Je nositelkou dvou státních vyznamenání.

Marie VESELÁ, Brno

Zakládající členka Výboru národní kultury v Brně, v němž doposud aktivně pracuje. Podílí se na akcích vlasteneckých organizací, na organizaci přednášek různých autorů, vycházek za historií, koncertů studentů JAMU, zájezdů apod. Je básnířkou a vydavatelkou několika básnických sbírek.

Miloslava VOSTRÁ, Braškov-Toskánka

Místopředsedkyně OV, členka VV a ÚV. Dlouholetá zastupitelka obce. Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny. Pracuje v představenstvu a. s. Futura. Členka LKŽ Violka. Aktivní, vždy ochotná, patří mezi ty, kdo raději pracují, než o práci mluví, uvedli navrhovatelé. V letošních senátních volbách kandiduje v obvodě č. 30 – Kladensko a část Prahy-západ.

Anna ZÁKOUCKÁ, Semily

Předsedkyně ZO KSČM Semily, členka OV. Obětavě pracuje v místní organizaci Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Napsat komentář