Rozhovor s členkou Komise žen ÚV KSČM za Liberecký kraj

 

 

Kluby žen usilují, aby lidé nebyli sami

 

Rozhovor s členkou Komise žen ÚV KSČM za Liberecký kraj, zastupitelkou a bývalou starostkou Zákup Miloslavou Hudákovou

 20HF11_hudakova

Jste celý život spjata s veřejnými aktivitami, mj. i v ženském hnutí. Můžete vyjmenovat, kde jste veřejně činná?

Do veřejného života jsem se zapojila již v 18 letech, kdy jsem byla přijata do komunistické strany. V našem městě byla v té době velmi aktivní organizace Svazu žen (ČSŽ), kde jsem se brzy zapojila a téměř 40 let jsem byla předsedkyní. ČSŽ zde působil do konce roku 2003. Od ledna 2004 jsme založily Klub žen Zákupy, kam přešla většina členek, a svoji činnost vyvíjí i v současné době.

V roce 1996 mě oslovila tehdejší poslankyně za KSČM Květuška Čelišová, a tak jsme založily v Zákupech i Levicový klub žen. V příštím roce oslavíme dvacáté výročí založení. Po celou dobu jsem předsedkyní obou ženských klubů. V této práci mně pomáhá a zastupuje členka obou klubů Zdeňka Laušmanová.

Od svých třiceti let jsem členkou městského národního výboru, resp. městského zastupitelstva. Dvě volební období jsem pracovala jako poslankyně ONV Česká Lípa. V současné době jsem dále místopředsedkyní OV KSČM Česká Lípa, členkou sociální komise při radě libereckého krajského zastupitelstva a členkou Komise žen ÚV KSČM.

Čím se zabýváte v Klubu žen? Jak se vlastně činnost tohoto klubu prolíná s činností LKŽ, či otázku zformuluji jinak: Liší se nějak činnosti obou klubů?

Oba kluby při většině akcí úzce spolupracují. Pořádáme akce pro děti, vítání občánků, oslavu MDŽ i Svátku matek, pomáháme finančně i materiálně při každoroční květnové akci na státním zámku v Zákupech pro zdravotně postižené občany pod názvem Tvoříme duší, vyhlašujeme každoroční soutěž O nejlepší rozkvetlé okno, balkon nebo zahrádku a deset nejlepších pěstitelů odměníme malou pozorností, atd.

Rozdíl mezi Klubem žen a LKŽ je pouze v tom, že LKŽ je složen většinou z členek a členů KSČM a je nápomocen ZO KSČM Zákupy a OV KSČM Česká Lípa při zajišťování jejich akcí a úkolů.

Kolik máte členek?

Klub žen Zákupy má v současné době 82 členek. LKŽ má čtrnáct členek a čtyři členy.

Působila jste mnoho let jako starostka. Co se vám podařilo v této době udělat?

Ve funkci starostky města jsem působila v letech 2003–2010. Byla jsem zvolena do funkce po tehdejším starostovi, který ve funkci setrval rok a byl odvolán.

Když se ohlédnu zpět a přemýšlím, co se nejdůležitějšího mně a tehdejším zastupitelům povedlo, tak asi, že se mi podařilo zklidnit celkovou situaci na městském úřadu. Několik pracovníků včetně tajemnice dostalo od bývalého starosty výpověď, na úřadě byl chaos a hlavně strach, co bude dál. Úřad se podařilo stabilizovat, a tak jsem se mohla spolehnout na práci úředníků.

Hned po mém zvolení proběhla hloubková kontrola všech dotačních titulů z minulých let, kterou si objednal bývalý starosta. Městu byla předepsána náhrada vrátit ministerstvu financí cca 246 milionů korun. Po více než roční práci s dokumentováním a předkládáním dalších dokladů byla tato částka postupně městu odepsána. Toto považuji za jeden z největších úspěchů.

Za pomoci rodáků žijících v SRN jsme zrestaurovali Sloup Nejsvětější trojice na zákupském náměstí. V osadě Kamenice byl vybudován nový vodovod, na náměstí byl postaven nový obytný dům, u základní školy byl postaven nový sportovní stadion, který slavnostně otevřela olympionička Dana Zátopková a propůjčila mu jméno svého manžela Emila. Dále bych se chtěla zmínit, že v části města Nové Zákupy byla postavena nová silnice, v Nábřežní ulici byla položena nová zámková dlažba a v osadě Veselí byla vybudovaná nová přístupová silnice, která je součástí cyklostezky Ploučnice. To jen ve stručnosti z mého působení ve funkci starostky.

Snad bych se ještě zmínila, že jsem podporovala vznik nových pracovních míst ve městě. Byla jsem nápomocna vedení tehdejší firmy West-Izol v jejím rozšiřování. Nyní zde působí pod názvem IAC a zaměstnává přes tisíc zaměstnanců. Firma nám hodně pomohla při odstraňování následků jedné z nejhorších povodní v historii města v roce 2010.

V aktuální analýze Fóra 50 % se potvrzuje, že nejvíce starostek stojí v čele nejmenších obcí, a tam jejich počet mírně roste. Avšak čím výše, tím je méně žen ve vedení. Jaký je váš názor?

Aby žena mohla vykonávat náročnou funkci starostky, musí mít vytvořeny podmínky, hlavně dobré zázemí v rodině. Starostové a starostky nemají pevnou pracovní dobu, jsou k dispozici občanům prakticky kdykoliv. V menších obcích a městech se lidé více znají, mají k sobě přece jen blíže a více si pomáhají, tam je také zvoleno více starostek. Čím je město větší nebo přicházejí funkce na kraji nebo v parlamentu, tam už je to horší. Tam už se při sestavení kandidátek muži derou více do popředí. Mám dojem, že je to hlavně z ekonomických důvodů.

Svěřila jste se, že v Zákupech se děje něco, co vás zneklidňuje. Můžete konkretizovat?

Současný starosta získal vlivem některých populistických činů v minulém období velkou většinu z patnácti zastupitelů. »Má« deset zastupitelů. Já v současném zastupitelstvu města patřím k opozici. Dva jsme za KSČM, jeden za ČSSD, jeden za TOP 09 a jeden je nezávislý.

Víte, mrzí mě, že současný starosta nepracuje kolektivně. Některá důležitá rozhodnutí nejsou projednána ani v radě města. Dlouhá léta v našem městě pořádal Veterán Car Club (VCC) burzu, vždy první sobotu v měsíci. Pro neshody mezi vedením VCC a starostou dostal VCC od rady výpověď. Starosta se rozhodl, že bude burzu pořádat město, a tím svým rozhodnutím způsobil zbytečné soudní potíže.

V loňském roce rada města pronajala pozemky pochybnému spolku Lvi kulatého stolu z Varnsdorfu na oslavu svátku svatého Rufa. Lvi kulatého stolu je u nás neregistrovaná církev.

Ne každý asi zná tento svátek. O co jde?

Tento svátek je v české historii spojen s porážkou a smrtí Přemysla Otakara II. na Moravském poli (26. srpna 1278) zradou některých českých šlechticů a s okupací českých zemí Branibory. Dá se říci, že to byl středověký Mnichov. Přitom se mně známí členové tohoto spolku netají s názory krajní pravice.

Svatý Ruf je spojen i s dalšími nešťastnými dny pro náš národ: u Kresčaku na Rufův svátek naposledy vydechl Jan Lucemburský (1346) a tři dny po »Rufovi« se v bažinách u Moháče utopil Ludvík Jagellonský (1526).

Nyní v srpnu se bude situace opakovat, rada města nejenže pronajala pozemky města stejnému spolku, který má dnes sídlo v Budyni nad Ohří, schválila použití znaku města Zákupy na propagaci této akce a navíc schválila dotaci ve výši 49 900 Kč! Přestože jsem požádala radu města na jednání zastupitelstva o změnu názoru (když jsem většinu zastupitelstva přesvědčila přečtením statutu spolku, který nikde nemá uvedeno, že může pořádat kulturní akce či akce pro děti a že to město vlastně kryje), rada své rozhodnutí nezměnila.

Jsem z tohoto podle mě špatného rozhodnutí velice smutná. Tyto peníze mohly být využity užitečněji než podporou podivného spolku, který velebí smutný den českých dějin. Město se přitom nemuselo s tímto podivným spolkem spojovat, jen kdyby se loni pan starosta a radní zeptali v sousedních městech (Nový Bor, Cvikov, Varnsdorf), proč s tímto spolkem tamní radnice odmítly spolupracovat.

Co Lvi kulatého stolu oslavou sv. Rufa sledují? Ve svém prohlášení tvrdí, že se jedná o charitativní akci a rozloučení s prázdninami.

Ale nikdo neví, odkud pocházejí peníze na tento třídenní kulturní program. I počet členů tohoto spolku je veřejnosti neznámý. Můj osobní názor je, že se asi potřebují někde zviditelnit a naši představitelé města jim dávají ideální příležitost.

Co nabízejí Zákupy, jež většina z nás zná díky krásnému státnímu zámku, ženám? Mám na mysli služby, zdravotnická zařízení, maloobchodní síť, možnosti relaxace, dopravní obslužnost apod.

V našem městě je ZŠ a MŠ. Do základní školy dochází téměř 300 dětí, škola je dobře vybavena. Ke škole patří i dvě mateřské školy, jedna pro 75 dětí a v Nových Zákupech pro dvacet dětí. V městě je obvodní lékař, dětský lékař a lékárna. Chybějí zubař a gynekolog. Ve městě jsou základní obchody, napůl s vietnamskými prodavači. Je zde též pošta. Dopravní spojení do okolí, do České Lípy a Mimoně, je dobré díky kratším vzdálenostem.

Je něco, co byste ještě ráda jako zastupitelka v obci dořešila? Co je uvedeno ve vašem volebním programu?

Program KSČM je pro občany srozumitelný a vychází z potřeb města a občanů. Město potřebuje dokončit obchvat na Nový Bor, aby kamiony neničily centrum města, které je v památkové zóně. Připomněla jste zdejší státní zámek – právě v jeho okolí je ulice úzká a nebezpečná.

Podle různých průzkumů se společnost atomizuje, lidé se uzavírají do soukromí, žijí často jako single. Pozorujete to i v Zákupech, nebo se to týká spíše velkých měst?

I když se tento fenomén projevuje i v našem městě, jsem ráda, že právě ony dva ženské kluby u nás působí. Snažíme se totiž pořádat takové akce, aby na ně chodili zvláště lidé, kteří žijí sami. Využíváme na různé akce školní jídelnu ZŠ a MŠ a vždy máme dobrou účast.

Monika HOŘENÍ

Napsat komentář