Tajemnice Komise žen ÚV KSČM - Tereza Čechová Humpolcová

Předsedkyně Komise žen ÚV KSČM - Soňa Marková

Komise žen ÚV KSČM

Kateřina Konečná, Josef Bouda - volební kampaň do EP

Kateřina Konečná, Marie Pěnčíková, Hana Aulická Jírovcová, Alena Nohavová

Komise žen ÚV KSČM

 

Monthly Archives: Říjen 2019

Podzimní seminář 26.10.2019 – Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu

 

 

 

Komise žen ÚV KSČM pořádá každoročně dva semináře jarní a podzimní a to vždy na určité téma.

Při přípravě letošního podzimního semináře jsme vycházely ze situace, která v naší zemi přetrvává již 30 let a není zatím náznak, že by se stav věcí měnil k lepšímu. Jedná se o jev, který všichni známe a který se ve společnosti natolik usadil, že ji sžírá jako morová rána. Tento jev se jmenuje ANTIKOMUNISMUS  a v tomto případě je namířen i na tzv. ženskou otázku, nebo-li na život žen v dobách socialismu. Antikomunisté, ale i řada feministických neziskových organizací ve svých různých analýzách, komentářích tvrdí, že všechny ty výhody, které provázely ženy v socialismu  a to nejen v rodinném životě, pracovním ale také společenském jsou mýty nebo jinak řečeno báchorky. A že v otázce rovnoprávného postavení žen ve společnosti, ale i v rodině nedošlo k žádným výrazným změnám oproti prvnímu kapitalistickému zřízení v dobách po vzniku samostatné Československé republiky.

Nejsem ani politoložka, ani doktorka filosofie či jinak vzdělaná v oborech, které se zabývají společností a jejími atributy. Nejsem ani ekonomka, abych zde hovořila o výhodách a nevýhodách jednotlivých společenských systémů z pozice ekonomického rozvoje státu a jeho občanů.

Jsem obyčejná žena, která se od svých dospívajících let zajímá o ženskou problematiku, o postavení žen  v rodině, ale i společnosti. Možná mě k tomu přimělo moje ne zrovna radostné dětství s mým otčímem a jeho vztahu k mojí mamince, možná mělo na mě vliv i moje zaměstnání. Vystudovala jsem na SZŠ v Plzni obor dětská sestra a po maturitě jsem nejdříve pracovala v plzeňském KÚ s DD  pro děti od 0-3 let věku, potom několik let v jeslích, kde jsem zastávala funkci vrchní sestry, abych se v r.1987 vrátila zpět do KÚ s DD a to rovněž do funkce vedoucí sestry. Proč to říkám ?? Není to pro to, že bych se zde chtěla chlubit nějakými odbornými funkcemi, ale je to z důvodu mých znalostí v oblasti péče o malé děti v tzv. předškolních zařízeních a také zkušeností, které jsem získala při pravidelném setkávání s rodiči nám svěřených dětí.

A nyní se dostávám, jak se říká k jádru pudla…… dovolte mi, abych trochu pospojovala některé již mnou vyřčené věci.