Tajemnice Komise žen ÚV KSČM - Tereza Čechová Humpolcová

Předsedkyně Komise žen ÚV KSČM - Soňa Marková

Komise žen ÚV KSČM

Kateřina Konečná, Josef Bouda - volební kampaň do EP

Kateřina Konečná, Marie Pěnčíková, Hana Aulická Jírovcová, Alena Nohavová

Komise žen ÚV KSČM

 

Daily Archives: Červenec 13, 2019

Žena roku 2019

Ženy roku 2019 vybrali včera v Praze členky Komise žen ÚV KSČM, místopředseda ústředního výboru Stanislav Grospič a šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar. Jedná se o ocenění členek komunistické strany, které věnují svůj volný čas práci pro občany, svou obec, spolky či celou společnost. Nominováno bylo celkově 43 žen, z nichž získá ocenění šest v kategorii nad 40 let, jedna v kategorii do 40 let a také bude uděleno jedno zvláštní ocenění. Slavnostní udílení proběhne v říjnu na semináři Komise žen. Tento orgán je iniciátorem soutěže, letos probíhá 2. ročník.

FOTO – Monika HOŘENÍ

Výsledky voleb do EP 2019

Nově zvolenou poslankyní Evropského parlamentu za KSČM se stala opět Ing. Kateřina Konečná – místopředsedkyně ÚV KSČM.

 

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, energie a sil do další práce !!

Žena roku 2019

Druhý ročník Ženy roku zahájen!

Po úspěšném prvním ročníku soutěž Žena roku, jejímž smyslem je ocenit aktivní členky KSČM, které ve svém volném čase pracují pro své město, obec a celou společnost, vstoupila do 2. ročníku. Komise žen ÚV KSČM ji na svém zasedání vyhlásila i pro rok 2019.

Do 16. června 2019 může kdokoli (orgán KSČM, jednotlivec, spolek) poslat Komisi žen ÚV KSČM návrhy na takto oceňované ženy na e-mail: tereza.cechova@kscm.cz. Návrhy musí obsahovat jméno, příjmení, adresu nominované, kontakty na ni, zdůvodnění návrhu nominace a samozřejmě i její souhlas s nominací do soutěže. Za tím účelem je připraven formulář, jenž je k dispozici na vyžádání na výše uvedeném e-mailu. Okresní a krajské výbory KSČM formuláře získaly elektronickou poštou. V podmínkách soutěže je uvedeno, že opět lze navrhnout ženy, které v roce 2018 ocenění Žena roku nezískaly, ale byly již loni nominovány.

Jednadvacátého června se sejde výběrová komise tvořená členkami Komise žen, zástupci a zástupkyněmi vedení ÚV KSČM a Haló novin a vybere z nominací pět žen v kategorii do 40 let a dalších pět žen v kategorii nad 40 let. Následně proběhne slavnostní vyhlášení a také prezentace v našem listu.

Ženy roku 2018 byly oceněny v rámci slavnostního zasedání ke 100. výročí vzniku Československa v říjnu. Součástí ocenění je symbolický dar.

(mh)