Tajemnice Komise žen ÚV KSČM - Tereza Čechová Humpolcová

Předsedkyně Komise žen ÚV KSČM - Soňa Marková

Komise žen ÚV KSČM

Kateřina Konečná, Josef Bouda - volební kampaň do EP

Kateřina Konečná, Marie Pěnčíková, Hana Aulická Jírovcová, Alena Nohavová

Komise žen ÚV KSČM

 

Category Archives: Stanoviska

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volební priority KSČM

1.

Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

2.

Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

3.

Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.

4.

Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.

5.

Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.

6.

Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.

7.

Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

8.

Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

9.

Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

10.

Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.

11.

Řešit příčiny migrační krize. Odmítnout vnucované kvóty na přerozdělování běženců.

12.

Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

13.

Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restituce, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.

14.

Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným.

 

 

 

Prohlášení k MDŽ

MDZProhlášení Komise žen ÚV KSČM k Mezinárodnímu dni žen

Čínské přísloví říká, že sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov a Jan Werich k tomu dodává: Jedna ženská vidí dál než pět mužských s dalekohledem. Ženy jsou po staletí inspirací umělců, opěvovanými milenkami, pracovitými manželkami, laskavými matkami a moudrými babičkami. Často stály v pozadí slavných a úspěšných mužů. Ale již od dob starého Řecka občas »braly věci do svých rukou« jako například prý žena jménem Lysistrata, která zorganizovala stávku žen, aby donutila muže složit zbraně a ukončit války. V dobách Velké francouzské revoluce ženy prosazovaly volební právo i pro ženy a v roce 1857 textilní dělnice pochodovaly New Yorkem a požadovaly zkrácení pracovní doby na deset hodin a rovná práva. Od roku 1911 se Mezinárodní den žen připomíná formou veřejných pochodů a tehdy ještě 19. března vyšlo do ulic Německa, Rakousko–Uherska, Dánska a Švýcarska přes milion žen. Usilovaly o volební právo, právo na veřejné funkce i na práci a volaly po konci diskriminace v zaměstnání.

Dnes je tento mezinárodní svátek oslavou obyčejných žen a připomenutím, že žádné sociální, ekonomické ani politické problémy nemohou být řešeny bez rovného zapojení žen a mužů. Ženy sice mají formálně zakotvena stejná práva, ale ve skutečnosti nemají stejné uplatnění. V žebříčku rovnosti žen a mužů Světového ekonomického fóra se Česká republika umístila na 96. místě, ženy berou v průměru o 22 procent nižší plat, ve srovnatelné pozici je rozdíl deset procent a následný rozdíl v důchodech činí 18 procent, takže hovoříme o feminizaci chudoby. Ženy jsou většinou obětí domácího násilí i násilí jako takového a skutečně účinná pomoc i prevence zatím neexistuje. Istanbulskou úmluvu o násilí na ženách schválila vláda České republiky jako jedna z posledních zemí Rady Evropy až před nedávnem a to se ještě ministři za KDU–ČSL postavili proti. Tristní situace je i v oblasti účasti žen v rozhodovacích procesech, hlavně v politice. Přitom politika je věc veřejná a ženy žijí ve stejném prostoru jako muži. Mají tedy stejné právo se vyjadřovat k věcem, které ovlivňují jejich život. V Poslanecké sněmovně je ale žen pouze dvacet procent.

Nezbývá, než využít letošního Mezinárodního dne žen nejen k poděkování všem ženám, matkám, babičkám, ale také jim popřát hodně sil a optimismu k dalšímu úsilí o skutečně rovné příležitosti.

Soňa MARKOVÁ, předsedkyně Komise žen ÚV KSČM

Den rovnosti žen a mužů

Stanovisko Komise žen při ÚV KSČM ke Dni rovnosti žen a mužů

 

Devatenáctý červen si již tradičně připomínáme jako Den rovnosti žen a mužů. Ženy sice netvoří ve společnosti menšinu a podle práva jsou již více než sto let u nás „rovnocennými občany“, přesto jsou jim stále kladeny do cesty více či méně viditelné překážky. Těmi jsou především  společenské předsudky, stereotypy, různé druhy více či méně skryté diskriminace při sestavování kandidátních listin pro všechny typy voleb a také větší zodpovědnost za výchovu a péči o děti i staré rodiče nebo domácnost. Velmi závažným problémem zůstává platová nerovnost mezi ženami a muži, tedy rozdíl mezi výší platu, který pobírají muži a výší platu, který dostávají ženy. Tento rozdíl je měřený jako relativní rozdíl v průměrném hrubém hodinovém výdělku všech zaměstnankyň a zaměstnanců. Ženy v České republice si za hodinu vydělají v průměru o 22% méně než muži. Tento rozdíl daleko převyšuje průměr ostatních evropských zemí (16 %), a Česká republika se tak řadí na konec žebříčku platové nerovnosti. Ženy přitom mají stejnou nebo i lepší kvalifikaci než muži. Příčin této velké platové nerovnosti mezi ženami a muži je několik. Jedná se o diskriminaci na pracovišti, ženy často vykonávají profese s nízkým platovým ohodnocením a mimo manažerskou sféru, konflikt mezi pracovními a rodinnými povinnostmi, ženy chybějí na vyšších a vedoucích pozicích, v neposlední řadě jde také o nedocenění ženské práce a dovedností. To, že ženy vydělávají v produktivním věku méně, se pak nevyhnutelně odrazí na jejich nižším důchodu a také vyšším riziku chudoby ve stáří. V roce 2013 bylo chudobou ohroženo až 14, 7 % žen starších 65 let v porovnání se 7 % mužů!

Den rovnosti žen a mužů je proto příležitost zamyslet se nad všemi otázkami a začít seriózně a bez emocí i předsudků hledat řešení. Ženy nejsou a nebudou lepší nebo horší. Jsou prostě stejně dobré nebo špatné jako muži.

 

 

Prohlášení

images

Společné prohlášení ženských organizací politických stran na podporu zipového zákona z 16.dubna 2015

 

Ženy tvoří více než polovinu populace České republiky, ale jejich zastoupení v politice zůstává nízké. Ještě 100 let po získání volebního práva připadá političkám v průměru pouhá pětina volených pozic. Politika tak přichází o cenné životní zkušenosti významné části obyvatel, které by ji mohly výrazně obohatit. Přichází také o řadu talentů, neboť české ženy jsou vzdělané a mezi absolventy vysokých škol v posledních letech dokonce převažují nad muži.

V zastoupení žen v politice Česká republika zaostává za většinou evropských států. V žebříčku všech světových států, seřazených podle zastoupení žen v parlamentu Meziparlamentní unií, nám připadá 74. místo mezi Bangladéšem a Panamou.

MDŽ 2015

Prohlášení Komise žen ÚV KSČM k Mezinárodnímu dni žen

 100th-world-women-day-1f-300x204

Za posledních více než sto let od doby, kdy byl poprvé slaven 8. březen jako mezinárodní svátek, došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku. Ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto se ženy stále potýkají se spoustou problémů, předsudků a stereotypů, které brání jejich osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji.

Při příležitosti letošních oslav Mezinárodního dne žen vyzývá Komise žen ÚV KSČM k vytvoření příznivého prostředí a podmínek pro profesní uplatnění žen, k zajištění dostatečných kapacit jeslí a školek pro děti, k podpoře flexibilních forem práce a k zajištění rovného odměňování, k důslednému boji proti násilí na ženách, ke zlepšení postavení samoživitelek i k řešení tíživého postavení seniorek. Ženy jsou, bohužel, stále nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích jak v politice, tak ve firmách. Přitom průzkumy veřejného mínění i praxe jednoznačně prokazují, že nejlépe fungují smíšené kolektivy, a to platí i o politické scéně. Na druhou stranu je dokázáno, že země s vyšším zastoupením žen v politice mají nižší míru korupce.

Využijme 8. březen v roce 70. výročí osvobození Československa od fašismu jako příležitost k připomenutí tohoto významného mezinárodního svátku jako dne boje proti diskriminaci všeho druhu, za skutečnou rovnoprávnost žen a mužů a především za nezadatelné právo všech lidí žít v míru a sociální spravedlnosti.

Soňa MARKOVÁ, předsedkyně