Ing.Hana Aulická Jírovcová - Ústecký kraj zvolená poslankyně

Ing. Květa Matušovská - Pardubický kraj zvolená poslankyně

Ing. Miloslava Vostrá - Středočeský kraj zvolená poslankyně

Jsou ženy ve společnosti opravdu rovnoprávné .......

Zvyšuje se počet týraných žen ......

 

Category Archives: Stanoviska

Prohlášení

images

Společné prohlášení ženských organizací politických stran na podporu zipového zákona z 16.dubna 2015

 

Ženy tvoří více než polovinu populace České republiky, ale jejich zastoupení v politice zůstává nízké. Ještě 100 let po získání volebního práva připadá političkám v průměru pouhá pětina volených pozic. Politika tak přichází o cenné životní zkušenosti významné části obyvatel, které by ji mohly výrazně obohatit. Přichází také o řadu talentů, neboť české ženy jsou vzdělané a mezi absolventy vysokých škol v posledních letech dokonce převažují nad muži.

V zastoupení žen v politice Česká republika zaostává za většinou evropských států. V žebříčku všech světových států, seřazených podle zastoupení žen v parlamentu Meziparlamentní unií, nám připadá 74. místo mezi Bangladéšem a Panamou.

MDŽ 2015

Prohlášení Komise žen ÚV KSČM k Mezinárodnímu dni žen

 100th-world-women-day-1f-300x204

Za posledních více než sto let od doby, kdy byl poprvé slaven 8. březen jako mezinárodní svátek, došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku. Ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto se ženy stále potýkají se spoustou problémů, předsudků a stereotypů, které brání jejich osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji.

Při příležitosti letošních oslav Mezinárodního dne žen vyzývá Komise žen ÚV KSČM k vytvoření příznivého prostředí a podmínek pro profesní uplatnění žen, k zajištění dostatečných kapacit jeslí a školek pro děti, k podpoře flexibilních forem práce a k zajištění rovného odměňování, k důslednému boji proti násilí na ženách, ke zlepšení postavení samoživitelek i k řešení tíživého postavení seniorek. Ženy jsou, bohužel, stále nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích jak v politice, tak ve firmách. Přitom průzkumy veřejného mínění i praxe jednoznačně prokazují, že nejlépe fungují smíšené kolektivy, a to platí i o politické scéně. Na druhou stranu je dokázáno, že země s vyšším zastoupením žen v politice mají nižší míru korupce.

Využijme 8. březen v roce 70. výročí osvobození Československa od fašismu jako příležitost k připomenutí tohoto významného mezinárodního svátku jako dne boje proti diskriminaci všeho druhu, za skutečnou rovnoprávnost žen a mužů a především za nezadatelné právo všech lidí žít v míru a sociální spravedlnosti.

Soňa MARKOVÁ, předsedkyně

Závěry z celostranického semináře k rovnému postavení žen a mužů v EU

people-23733_640

Závěry celostranického semináře Komise žen ÚV KSČM konaného 14. února 2015 v Praze

Účastnice a účastníci semináře se většinou shodli na tom, že zavádění pozitivních opatření ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech, včetně tzv. kvót, je prospěšné pro rozvoj demokratické společnosti a je potřeba nadále vysvětlovat jejich smysl.

 

Současně se v den, kdy připomínáme Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, připojují k výzvě, aby Česká republika konečně podepsala tzv. Istanbulskou úmluvu, která usiluje o vyřešení všestranného porušování lidských práv žen.

 

stažený soubor (1)

Rezoluce prvního kongresu žen v ČR

Rezoluce prvního Kongresu žen v ČR

Preambule

Za posledních sto let došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku – ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto před námi nadále stojí velké výzvy, které mohou řešit pouze ženy a muži společně. Stále se potýkáme se spoustou předsudků a stereotypů, které brání osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji jednotlivých žen a mužů. Rovnost je pozitivní pro celou společnost, vytváří prostor pro respekt a lidskou důstojnost, pro rozšíření představ o tom, jak můžeme žít svobodnější a autentičtější život.

Vize rovné společnosti

Představme si společnost…

… kde ženy a muži společně spravují věci veřejné, představme si politické strany, vládu a parlament, v jejichž vedení jsou rovnoměrně zastoupeny ženy a muži

… kde není nic divného na tom, že se premiérkou nebo prezidentkou stane žena

… která rozvíjí talenty žen stejně jako mužů a plně využívá jejich potenciál

… kde je ženská práce hodnocena stejně jako mužská

… kde profese, ve kterých se koncentrují ženy, mají stejnou prestiž a finanční ohodnocení jako ty „mužské“

… která vytváří podmínky pro to, aby se lidé mohli péči o děti věnovat bez obav o pokles své životní úrovně, ale zároveň aby se mohli rychle vrátit do zaměstnání, pokud je to jejich osobním vědomým rozhodnutím nebo to vyžaduje jejich finanční situace

… kde se muži starají o své děti se stejnou láskou a intenzitou jako ženy, kde jsou muži ženám partnery ve společné domácnosti a péči o ní, kde ženy mají stejné množství volného času jako muži a kde mají muži stejnou šanci získat dítě do péče, pokud se partnerství rozpadne

… kde ženy nebudou posuzovány podle toho, zda porodily dítě, ale podle toho, co dělají pro svět kolem sebe

… kde přání a práva žen jsou respektována, kde ženy nejsou ponižovány, kde neexistuje násilí na ženách a dětech a kde nedochází ke znásilňování

… kde jsou si ženy a muži navzájem partnery, oporou, zdrojem inspirace a bezpečí.

Přestavme si rovnou společnost.

Přesně takový svět si chce představit Kongres žen.

Kongres žen se obrací na odpovědné politické činitele a činitelky, politické strany, zaměstnavatelské subjekty, média a jednotlivé ženy a muže: převezměme odpovědnost za budování rovné společnosti.