Tajemnice Komise žen ÚV KSČM - Tereza Čechová Humpolcová

Předsedkyně Komise žen ÚV KSČM - Soňa Marková

Komise žen ÚV KSČM

Kateřina Konečná, Josef Bouda - volební kampaň do EP

Kateřina Konečná, Marie Pěnčíková, Hana Aulická Jírovcová, Alena Nohavová

Komise žen ÚV KSČM

 

Monthly Archives: Duben 2018

Celostátní setkání členek KSČM

 

 

 

 

 

 

 

 

V komisi žen nudu neznají

Členky Komise žen ÚV KSČM rozhodně nelení a stále něco vymýšlejí. Od doby, co byla tato komise zformována (tvoří ji 14 zástupkyň krajských organizací strany), systematicky pracují: pořádají každoročně dva osvětové semináře pro členky, členy, sympatizantky a sympatizanty, navrhují vedení strany opatření, která mají zvýšit možnosti žen uplatnit se v politice strany i v celé společnosti, a v souladu s moderními levicovými trendy předkládají návrhy, které reagují na výzvy doby.

V sobotu 14. dubna komise žen (KŽ) uspořádala v Praze celostátní setkání členek KSČM, kterého se zúčastnil také místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš (do jeho ranku patří odborné zázemí a spolupráce s občanským sektorem). Na setkání přišla i předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá a bývalá členka dolní komory Milada Halíková, jež má bohaté zkušenosti z ženského hnutí, neb je předsedkyní ČSŽ v Havířově. Také je zastupitelkou města a kandiduje do Senátu. Že by KŽ prvním ročníkem celostátního aktivu členek založila tradici?

Předsedkyně KŽ, zastupitelka Náchoda a kandidátka do Senátu Soňa Marková v úvodu shrnula situaci v angažovanosti žen v rámci komunistické strany. Podíl členek strany narůstá, avšak z 92 členů a členek ústředního výboru je jen dvanáct žen, z 22 členů a členek Výkonného výboru ÚV KSČM je pět žen, informovala. Ze 14 krajských organizacích stojí v čele ženy jen ve čtyřech (Praha, Liberecký, Jihočeský a Královéhradecký kraj) a jen 17 žen předsedá okresním (obvodním) výborům strany. »Naší straně by slušela i místopředsedkyně pro otázky rovných příležitostí,« přála by si Marková, která – jako vždy – ozvláštnila setkání trefnými a, žel, platnými citacemi jako například: »Žena musí vždy pracovat dvakrát důkladněji než muž, aby byli muži vůbec ochotni uznat, že něco dělá.« (Indíra Gándhíová)

Zkušenosti z praxe

Cenná byla diskuse, která nabídla řadu dobrých příkladů z práce členek KSČM pro občany, ale také se dotkla sociálně-ekonomických podmínek, v nichž ženy, a jejich rodiny, u nás žijí. KŽ ÚV KSČM se chce právě těmito aspekty života žen zabývat, protože její činnost není »jen gender«, jak se mylně někteří a některé domnívají.

Starostka Horních Bludovic v Moravskoslezském kraji Jana Pohludková je pyšná na to, že jí občané dávají najevo, jak jsou spokojeni se životem v obci. Pohludková vstoupila do politiky, když její děti byly již dospělé, a může se jí tedy věnovat naplno. To je právě onen handicap, který mají matky malých dětí, pokud se chtějí zapojit do veřejného života a není dostatek předškolních a volnočasových zařízení. Hnacím motorem je jí rodina, přátelé i obyvatelé obce. Pohludková se bude opět letos, na kandidátce KSČM, ucházet v komunálních volbách o hlasy voličů a voliček, aby mohla ve své práci pokračovat.

Odborářka Alena Grospičová z Mladé Boleslavi se pochlubila svými zkušenostmi. Podnik Škoda Auto, v němž je zaměstnána, bude nabírat další zaměstnance a zaměstnankyně a firma pro ně bude stavět byty a celkovou vybavenost. Jednou z hlavních priorit jihočeského regionu je podle předsedkyně OV KSČM Strakonice a tamního LKŽ Marie Pavlovičové úrazovost dětí. Pod záštitou zdravotně sociální fakulty byla realizována studie dětských úrazů v Jihočeském kraji. »Bylo osloveno 874 dětí ve věku do 18 let, a výsledky?« pokračovala Pavlovičová. Nejvíce úrazů je ve věkové skupině 11-14 let, větší procento u chlapců, většina úrazů se odehraje v domácím prostředí a okolí.

Helena Hendrychová z Prahy se angažuje v hnutí důchodců. Situace mnohých seniorů a seniorek je vážná, přitom počet obyvatel seniorského věku dosahuje tří milionů a jsou to významní voliči a voličky. Vyzvala KSČM, aby rázně prosazovala zlepšení ekonomické situace starodůchodců. Na to reagovala poslankyně Vostrá vysvětlením, že se musí změnit nastavení valorizace, a přiblížila mj. svá jednání s ministryní financí s cílem nalezení zdrojů pro výstavbu mateřských škol a jeslí v obcích se státním příspěvkem. »Ženy v politice jsou pragmatičtější,« poznamenala.

Jana Vaisharová z Brna uvedla svou životní zkušenost: nese důsledky toho, že vychovala s manželem tři děti a pracovala kvůli péči o ně několik let na zkrácený pracovní úvazek. Dnes je za to »bita« a čerpá nižší důchod. I to se musí nějak do budoucna zohlednit, apelovala. V besedě zazněly i další příspěvky (některé na tomto místě zveřejníme).

Návrhy na Ženu roku 2018

Marková připomněla, že do poloviny června je možné zasílat Komisi žen ÚV KSČM návrhy na ocenění straniček v rámci soutěže Žena roku 2018. »Když je v politice žen málo, mění politika ženy. Když je v politice žen více, mění ženy politiku,« zakončila aktiv dalším citátem.

Přijaté závěry, které budou postoupeny stranickým orgánům:

 1. Důsledné prosazování rovných příležitostí žen a mužů i boj proti stereotypům v myšlení považujeme za důležitou součást politiky a programu KSČM jako moderní levicové strany.
 2. Oceňujeme dosavadní pozitivní změny a tendence – jako je například doporučení k sestavování kandidátních listin do všech druhů voleb i důraz na řešení problematiky rovného postavení žen, odsouzení všech druhů diskriminace, domácího násilí na ženách i prosazování opatření pro slaďování rodinného a pracovního života žen v programu i politice KSČM.
 3. Jsme přesvědčeny o tom, že k opětovnému získání širší podpory ve společnosti je nutné:

a)      Prosadit více žen na kandidátní listiny KSČM do všech druhů voleb prostřednictvím přijetí závazného kritéria: na prvních dvou místech zip, na dalších pozicích v každé trojici vždy jeden/jedna opačného pohlaví.

b)      Na stranických schůzích a akcích pořádaných KSČM zajišťovat hlídání dětí a čas konání více přizpůsobit rodičům malých dětí. Přijmout strategii prosazování rovných příležitostí žen a mužů, aktivně podporovat vzdělávání členů a členek v této oblasti i činnost ženské složky v rámci KSČM.

c)      Do programu a následně do návrhů příslušných zákonů prosazovat:

–        Rovné odměňování žen a mužů ve srovnatelných pozicích;

–        Opatření ke slaďování pracovního a osobního života, tj. především flexibilní úvazky (zkrácené, sdílené, práce z domova) s úpravou pracovní náplně a spravedlivého odměňování, včetně výpočtu důchodu, a kvalitní finančně dostupná předškolní zařízení i další služby pro rodiče;

–        Zálohové výživné;

–        Zohlednění trvale pečujících a ošetřujících osob při výpočtu výše důchodu tak, aby neupadaly do chudoby;

–        Odmítnutí domácího násilí a nepřijatelnost všech projevů sexismu, včetně zákazu takové reklamy.

Zájemkyně a zájemci si po skončení setkání mohli prohlédnout paláce, domy a památky na Staroměstském náměstí v doprovodu zkušeného průvodce.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

 

X.sjezd KSČM 21.4.2018


 Zvolené ženy do vedení KSČM

 

 

 

 

 

 

Místopředsedkyně ÚV KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor

 

 

Předsedkyně Ústřední revizní komise KSČM

 

 

Předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM

 

 

 

 

 

 

Hana Horská – krajská zastupitelka Pardubického kraje, radní města Moravská Třebová


PaedDr.Hana Horská
– krajská zastupitelka za KSČM Pardubického kraje a radní města Moravská Třebová. Jejím velkým koníčkem je malování. Dnes vám přinášíme několik momentů z  nedávné vernisáže výstavy jejich obrazů.

Na podzim 2018 bude kandidovat na starostku města Moravská Třebová.

 

Prohlášení k bombardování Sýrie

Zásadně odsuzujeme útok USA, Velké Británie a Francie na Sýrii. Použití vojenské síly bez mandátu Rady bezpečnosti OSN považujeme za zločin a porušení mezinárodního práva. Vyslovujeme účast s civilním obyvatelstvem země již sedm let zmítané válkou. Státy, které zaútočily na Sýrii, jsou odpovědné za eskalaci válečného konfliktu. Nesouhlasíme se vstřícným postojem diplomacie České republiky vůči agresi znamenající hrozbu pro světový mír a bezpečí. Jediným možným řešením dlouhotrvajícího konfliktu je mírové jednání.

 

 

Účastnice celostátního aktivu členek KSČM

Praha 14. dubna 2018

Závěry celostátního aktivu členek KSČM ze dne 14.4.2018

 

 1. Důsledné prosazování rovných příležitostí žen a mužů i boj proti stereotypům v myšlení považujeme za důležitou součást politiky a programu KSČM jako moderní levicové strany.
 2. Oceňujeme dosavadní pozitivní změny a tendence – jako je například doporučení k sestavování kandidátních listin do všech druhů voleb i důraz na řešení problematiky rovného postavení žen, odsouzení všech druhů diskriminace, domácího násilí na ženách i prosazování opatření pro slaďování rodinného a pracovního života žen v programu i politice KSČM.
 3. Jsme přesvědčeny o tom, že k opětovnému získání širší podpory ve společnosti je nutné:
 4. Prosadit více žen na kandidátní listiny KSČM do všech druhů voleb prostřednictvím přijetí závazného kritéria: na prvních dvou místech zip, na dalších pozicích v každé trojici vždy jeden opačného pohlaví.
 5. Na stranických schůzích a akcích pořádaných KSČM zajišťovat hlídání dětí a čas konání více přizpůsobit rodičům malých dětí. Přijmout strategii prosazování rovných příležitostí žen a mužů, aktivně podporovat vzdělávání členů a členek v této oblasti i činnost ženské frakce v rámci KSČM.
 6. Do programu a následně do návrhů příslušných zákonů prosazovat:
 • Rovné odměňování žen a mužů ve srovnatelných pozicích;
 • Opatření ke slaďování pracovního a osobního života, tj. především flexibilní úvazky (zkrácené, sdílené, práce z domova) s úpravou pracovní náplně a spravedlivého odměňování, včetně výpočtu důchodu, a kvalitní finančně dostupná předškolní zařízení i další služby pro rodiče;
 • Zálohové výživné;
 • Zohlednění trvale pečujících a ošetřujících osob při výpočtu výše důchodu tak, aby neupadaly do chudoby;
 • Odmítnutí domácího násilí a nepřijatelnost všech projevů sexismu, včetně zákazu takové reklamy.