Prohlášení

images

Společné prohlášení ženských organizací politických stran na podporu zipového zákona z 16.dubna 2015

 

Ženy tvoří více než polovinu populace České republiky, ale jejich zastoupení v politice zůstává nízké. Ještě 100 let po získání volebního práva připadá političkám v průměru pouhá pětina volených pozic. Politika tak přichází o cenné životní zkušenosti významné části obyvatel, které by ji mohly výrazně obohatit. Přichází také o řadu talentů, neboť české ženy jsou vzdělané a mezi absolventy vysokých škol v posledních letech dokonce převažují nad muži.

V zastoupení žen v politice Česká republika zaostává za většinou evropských států. V žebříčku všech světových států, seřazených podle zastoupení žen v parlamentu Meziparlamentní unií, nám připadá 74. místo mezi Bangladéšem a Panamou.

Ženy přitom tvoří významnou část členských základen politických stran, jejich podíl se pohybuje mezi 25 a 50 %. Jejich zájem o veřejné dění se projevuje také v občanské společnosti. Nízké zastoupení v politice tak není dáno nezájmem žen o politiku, ale spíše nerovnými podmínkami, které je oproti mužům znevýhodňují. Ať už se jedná o obtížnější sladění práce, rodiny a politických aktivit nebo o způsob fungování politiky a politických stran. Politika byla tradičně mužským světem a tento pohled se jen těžko mění.

Chceme-li zastoupení žen v politice zvýšit, na čemž se ostatně shodly i koaliční strany ve společném programovém prohlášení, je potřeba přijmout konkrétní vyrovnávací opatření. Totéž na konci minulého roku stvrdily schválením Vládní strategie pro rovnost žen a mužů. Vítáme proto návrh na zavedení zipového pravidla pro sestavování kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny a krajů, který vypracovalo Ministerstvo vnitra spolu s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Tento návrh podporujeme, protože by skutečně pomohl zvýšit nízké zastoupení žen v české politice. Ze svých zkušeností, ale i ze zkušeností svých kolegyň ze zahraničí víme, že je to jednoznačně krok správným směrem. Zároveň si uvědomujeme, že kvóty nejsou samospásné a pro působení žen v politice je klíčové také lepší skloubení práce a rodinných povinností, odstraňování zažitých stereotypů včetně představy, že politika je mužská záležitost, a vzájemná podpora a spolupráce mezi samotnými političkami.

Také odmítáme tvrzení, že by jeho zavedení znamenalo snížení kvality kandidujících a že by ženy uráželo. V české politice je plno kvalifikovaných a schopných žen, které jsou připravené se společně s muži podílet na správě věcí veřejných. Vyzýváme proto vládu, aby návrh zákona podpořila.

 

Sociálně demokratické ženy

Sociálně demokratické ženy zastoupené předsedkyní Jindřiškou Maršovou

Sociálně demokratické ženy dlouhodobě prosazují návrh kvót pro volitelná místa kandidátních listin všech stupňů a podporují vyvážené zastoupení žen a mužů v politice v souladu se socialistickými a sociálně demokratickými stranami v Evropě.

 

Sdružení žen KDU-ČSL

Sdružení žen KDU-ČSL zastoupené předsedkyní Eliškou Janšovou

 

Oranžový klub

Oranžový klub zastoupený předsedkyní Zuzanou Jentschke Stöcklovou

 

Strana zelených

Genderová odborná sekce strany zelených zastoupená vedoucí Luciou Zachariášovou

small_Logo_KSCM_na_sirku_410X307

Komise žen KSČM zastoupená předsedkyní Soňou Markovou

Napsat komentář