Ing. Eva Valjentová 
vedoucí kandidátka v Karlovarském kraji
56 let
referentka
žije v Sokolově
Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, přes 35 let byla zaměstnancem Sokolovské uhelné, p. n., a. s. a jejích předchůdců, převážnou část pracuje v oblasti ekonomiky práce. Je 37 let vdaná, má dvě dospělé dcery a čtyři vnoučata. Od roku 1994 působí v komunální politice a od roku 2007 také v krajském zastupitelstvu (V letech 2008-2012 jako krajská radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, a v 2014 jako první náměstek hejtmana). V současnosti pracuje jako předsedkyně finančního výboru krajského zastupitelstva. Ve volném čase se věnuje cyklo a pěší turistice, ráda čte a věnuje se také amatérskému divadlu. Jako předsedkyně spolku „Divadlo bez zákulisí, z. s.“ nejen hraje, ale především administrativně zabezpečuje činnost divadla.
„Co je pro náš kraj prioritní? Udržet zaměstnanost v kraji, zabránit případné privatizaci krajského zdravotnictví a podpořit místní potravinovou produkci.“

Napsat komentář