Prohlášení k MDŽ

MDZProhlášení Komise žen ÚV KSČM k Mezinárodnímu dni žen

Čínské přísloví říká, že sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov a Jan Werich k tomu dodává: Jedna ženská vidí dál než pět mužských s dalekohledem. Ženy jsou po staletí inspirací umělců, opěvovanými milenkami, pracovitými manželkami, laskavými matkami a moudrými babičkami. Často stály v pozadí slavných a úspěšných mužů. Ale již od dob starého Řecka občas »braly věci do svých rukou« jako například prý žena jménem Lysistrata, která zorganizovala stávku žen, aby donutila muže složit zbraně a ukončit války. V dobách Velké francouzské revoluce ženy prosazovaly volební právo i pro ženy a v roce 1857 textilní dělnice pochodovaly New Yorkem a požadovaly zkrácení pracovní doby na deset hodin a rovná práva. Od roku 1911 se Mezinárodní den žen připomíná formou veřejných pochodů a tehdy ještě 19. března vyšlo do ulic Německa, Rakousko–Uherska, Dánska a Švýcarska přes milion žen. Usilovaly o volební právo, právo na veřejné funkce i na práci a volaly po konci diskriminace v zaměstnání.

Dnes je tento mezinárodní svátek oslavou obyčejných žen a připomenutím, že žádné sociální, ekonomické ani politické problémy nemohou být řešeny bez rovného zapojení žen a mužů. Ženy sice mají formálně zakotvena stejná práva, ale ve skutečnosti nemají stejné uplatnění. V žebříčku rovnosti žen a mužů Světového ekonomického fóra se Česká republika umístila na 96. místě, ženy berou v průměru o 22 procent nižší plat, ve srovnatelné pozici je rozdíl deset procent a následný rozdíl v důchodech činí 18 procent, takže hovoříme o feminizaci chudoby. Ženy jsou většinou obětí domácího násilí i násilí jako takového a skutečně účinná pomoc i prevence zatím neexistuje. Istanbulskou úmluvu o násilí na ženách schválila vláda České republiky jako jedna z posledních zemí Rady Evropy až před nedávnem a to se ještě ministři za KDU–ČSL postavili proti. Tristní situace je i v oblasti účasti žen v rozhodovacích procesech, hlavně v politice. Přitom politika je věc veřejná a ženy žijí ve stejném prostoru jako muži. Mají tedy stejné právo se vyjadřovat k věcem, které ovlivňují jejich život. V Poslanecké sněmovně je ale žen pouze dvacet procent.

Nezbývá, než využít letošního Mezinárodního dne žen nejen k poděkování všem ženám, matkám, babičkám, ale také jim popřát hodně sil a optimismu k dalšímu úsilí o skutečně rovné příležitosti.

Soňa MARKOVÁ, předsedkyně Komise žen ÚV KSČM

Napsat komentář