Category Archives: Tiskové zprávy

Tisková zpráva Amnesty International ČR a České ženské lobby, 1. července 2015

 

týrání

 Násilí na ženách se v Česku týká každé druhé ženy.

Vláda ho ale dlouhodobě odmítá řešit.

Česká republika je mezi posledními 5 státy EU, které zatím nepodepsaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Ta ukládá státům minimální standard v boji proti násilí na ženách – například zřizování center odborné pomoci nebo vzdělávání státních úředníků, kteří s oběťmi a pachateli násilí přicházejí do styku. Násilí na ženách je přitom v Česku velmi rozšířené.

Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, zahajuje kampaň „Stop násilí na ženách“.

Tisková zpráva

V Praze 18. 6. 2015

 

EU-rovnost žen a mužů

Tisková zpráva: Evropský parlament se připojil k ženským organizacím, které vyzývají k vytvoření Strategie EU pro rovnost žen a mužů

Evropský parlament (EP) přijal dne 9. 6. 2015 usnesení vyzývající Evropskou komisi, aby přijala strategii EU zaměřenou na práva žen a genderovou rovnost, a to s jasnými cíli a monitorovacími mechanismy.

Evropská ženská lobby (EWL), jejíž součástí je i Česká ženská lobby, vítá výzvu EP, aby se ženské organizace na tvorbě a hodnocení této strategie podílely, a aby na svou práci získaly i finanční podporu. Vítáme také pozornost věnovanou různým formám diskriminace, kterým jsou ženy a dívky v Evropě vystaveny, a které vyžadují konkrétní a konzistentní postupy, aby ani jedna dívka či žena nebyla opomenuta.

Lidické ženy

images 3

00001

Tisková zpráva

 3.6.2015

Výstava „NÁVRAT LIDICKÝCH ŽEN“

 

Výstava se koná ve výstavní síni IN MEMORIAM v areálu muzea Památníku Lidice

od 7. 6. do 31. 8. 2015

 

 

Otevřeno denně 9:00 – 18:00 hod. Vstup zdarma.

Výstava „NÁVRAT LIDICKÝCH ŽEN“

Po příchodu německých nacistických jednotek 10. června 1942 do Lidic byly ženy a děti shromážděny v budově místní školy, odkud byly následujícího dne odvezeny do kladenského gymnázia. Zde strávily společně tři dny. Dne 13. června 1942 byly ženy od svých dětí odloučeny a deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück v Německu. Po ukončení II. světové války se jich do vlasti vrátilo, z 203 pouze 143. 60 lidických žen zemřelo v koncentračním táboře Ravensbrück nebo na střelnici v Kobylisích. Tři z lidických žen přišly o život na pochodu smrti na konci války. Pro přeživší matky bylo po návratu nejdůležitější nalezení jejich dětí, jak zaznělo na první lidické tryzně 10. června 1945 z úst lidické matky, paní Hroníkové. Setkání s dětmi po válce však bylo dopřáno jen několika lidickým ženám.

Putovní výstava přibližuje návštěvníkům pohnuté osudy lidických žen, poznamenané ztrátou mužů a dětí.

Autor výstavy: plk. PhDr. Eduard Stehlík

Počet panelů: 8 + 1 úvodní na bannerech

Rozměry: 80 cm x 200 cm

Jazykové verze: český jazyk, anglický jazyk

 

Kontaktní údaje:

Památník Lidice

Tokajická 152

273 54  Lidice

tel.:+420 312 253 063

e-mail: lidice@lidice-memorial.cz

Tisková zpráva – Strana otevřená ženám – ocenění

00001

Titul Strana otevřená ženám opět získali Zelení. Nejhůře dopadla ODS.

 

Stranou, která dává největší prostor ženám jak ve svém vedení, tak na kandidátních listinách a v programu, je i v roce 2015 Strana zelených. Výsledky již 7. ročníku soutěže včera vyhlásila organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice.

 

Odborná porota v soutěži hodnotí politické strany zastoupené ve Sněmovně nebo Senátu z hlediska dodržování rovných příležitostí pro ženy a muže, a to jak uvnitř strany (zastoupení ve vedení a na kandidátních listinách, existence slaďovacích opatření, pravidla pro obsazování stranických postů), tak navenek (v programu, kampaních či prosazovaných zákonech).

 

„Vítězná Strana zelených získala body zejména za vyvážené zastoupení žen a mužů jak ve vedení strany, tak na kandidátních listinách i na zvolených postech. Porota dále ocenila existenci vnitřních pravidel pro obsazování stranických postů i kandidátek a opatření umožňující lepší sladění stranického a osobního života, např. hlídání dětí během sjezdů. Ve svém programu Zelení myslí na podporu flexibilních úvazků i školek či odstraňování rozdílů v platech mužů a žen,“ komentuje výsledek ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková.

 

„Z ocenění máme velkou radost, nicméně vnímáme, že už nám ostatní strany začínají šlapat na paty. V současné době diskutujeme o přijetí institutu spolupředsednitví, což by znamenalo, že by na nejvyšší pozici vedení strany byla žena a muž společně. Takové opatření na podporu zvýšení zastoupení žen je v České republice nové, inspirovali jsme se u některých evropských zelených stran,“ říká vedoucí Genderové odborné sekce Strany zelených Lucia Zachariášová.

 

Druhé místo obsadila KSČM, zejména díky vysokému zastoupení žen ve vedení, na kandidátních listinách i volených pozicích a díky podpoře zákonů a opatření týkajících se rovnosti žen a mužů. U třetí ČSSD porotu zaujal především program, prosazované zákony a také nově schválené kvóty pro sestavování kandidátek.

 

Z hlediska podílu žen ve volených funkcích si špatně nevede ani nováček ve Sněmovně, hnutí ANO, které ovšem na ženy zapomíná ve svém programu i vnitřních pravidlech. ANO skončilo těsně čtvrté. Tradičně nejhůře pak byla hodnocena ODS, v jejímž vedení působí výhradně muži a která existenci společenských nerovností mezi ženami a muži neřeší, ba spíše popírá.

Tisková zpráva

Dejme že(nám) šanci!       seniorka (1)

Alternativa 50+ zahajuje projekt zaměřený na zlepšování

antidiskriminační a sociální politiky ve prospěch znevýhodněných žen

Prvního května tohoto roku zahájila obecně prospěšná společnost

Alternativa 50+ v partnerství s úřadem veřejné ochránkyně práv projekt

„Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch

znevýhodněných žen“. Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jež je do

značné míry ovlivněné nejen genderovou a věkovou diskriminací, ale také

znevýhodněním sociálním a konkrétně znevýhodněním osob pečujících.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme

(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Reformy v sociální oblasti způsobily zhoršení sociální situace žen

pečujících o děti či osoby blízké, nezaměstnaných a samoživitelek.

Situaci komplikuje nízké právní povědomí české veřejnosti i politické

reprezentace a absence koncepcí sociální a rodinné politiky. Stále ještě

nebyla vládou schválena Koncepce sociálního bydlení, která je stěžejní

pro zvládání problému chudoby a jejímž hlavním gestorem je Ministerstvo

práce a sociálních věcí ČR. Situaci mohou zlepšit i opatření na podporu

ohrožených skupin v antidiskriminační a pracovní legislativě.