Občanská společenství města Plzně a Plzeňského kraje uskutečnila 6. května na náměstí Míru pietní shromáždění k uctění padlých občanů v Květnovém povstání roku 1945.

All-focus

Pietní vzpomenutí uskutečnila Jana Bystřická, bývalá zastupitelka města Plzně za KSČM a členka NR LKŽ, která v projevu připomenula, že víme, proč jsme vždy chodili na jednotlivé památníčky zabitých Plzeňanů při Plzeňském povstání po Plzni, které byly po roce 1989 opomenuty městskou vládou.

Bystřická připomněla plzeňský protifašistický odboj všech spolků a politických stran, který vedl k povstání, zajetí a odzbrojení Němců ještě před příjezdem americké armády. Řekla nám zážitky svých prarodičů, kteří byli komunisté a bydleli u Škodovky a při příjezdu americké armády se starali o špinavé, unavené a hladové americké vojáky – vařili jim, prali prádlo atd. To byli ti první Američané, kteří bojovali od Francie až k nám, ti další už se jen vezli a chovali se také vůči nám jinak, mocensky a panovačně.

Před osmi lety zastupitelský klub KSČM podal návrh na vznik památníku obětem tohoto povstání. Ten byl schválen, ale byl realizován beze jmen obětí. Ty byly doplněny díky iniciativě vlasteneckých organizací. Na desce byla věta o tom, kdo sponzoroval desku se jmény (mezi donátory byla také KSČM). Deska byla Správou statku města Plzně ukradena a vyměněna za jinou, horší a změněnou.

Mír není prázdné slovo

Paní Bystřická zdůraznila, že mír není prázdné slovo, jak řekl pravicový politik z ODS, dokonce vadilo nazvání místního náměstí po míru! Mír je v dnešní době důležité u nás udržet, když se to nepovedlo jinde, nedaleko od nás. Radoslava Jiskrová přednesla jména padlých, vlasteneckých hrdinů.

Uctění památky padlých Plzeňanů v Květnovém povstání s položením věnců a květin se také účastnily na městské akci a položily věnce: Západočeská univerzita, město Plzeň, Patton Memorial, UMO Plzeň 3 a UMO Plzeň 1, Krajské vojenské velitelství Plzeň, Ministerstvo kultury ČR, U.S. veterans, Armáda ČR, Sokolská župa Plzeň ad.

Závěrem Jan Boštík jako předseda Městské rady KČP, moderující akci, poděkoval všem účastníkům za jejich aktivní účast na pietní vzpomínce. Účastníkům popřál nejpevnější zdraví, klid a pohodu, vše dobré a pěkné.

Jan BOŠTÍK a kolektiv

FOTO – autor

Napsat komentář